Almanach Muzealny, t. 6 (2010)
wydawca: Muzeum Historyczne m. st. Warszawy
ISSN: 1507-6466
opis: T.6 (2010) zdigitalizowano w oparciu o materiały pochodzące ze zbiorów Biblioteki Instytutu Historycznego UW
Badać czy nie badać? Prace archeologiczno-architektoniczne na Skwerze Hoovera w Warszawie / Włodzimierz Pela.
Włodzimierz Pela
5-30   Pobierz
Opis
artykułu
Historia warszawskiej rodziny Strausów / Witold Teodor Straus.
Witold Teodor Straus
31-102   Pobierz
Opis
artykułu
Życie towarzyskie warszawskich elegantek w latach 1860-1914 / Agnieszka Dąbrowska.
Agnieszka Dąbrowska
103-126   Pobierz
Opis
artykułu
O wczesnej warszawskiej fotoceramice i Józefie Rodziewiczównie - zapomnianej malarce porcelany / Wanda Mossakowska.
Wanda Mossakowska
127-142   Pobierz
Opis
artykułu
Zespół odznak kolejowych - pamiątki po Kazimierzu Popławskim w zbiorach Muzeum Historycznego / Aleksandra Sołtan-Lipska.
Aleksandra Sołtan-Lipska
143-156   Pobierz
Opis
artykułu
"Serce serce pokochało...", czyli o dedykacjach na fotografiach ze zbiorów Działu Ikonografii Muzeum Historycznego m.st. Warszawy / Anna Kotańska.
Anna Kotańska
157-172   Pobierz
Opis
artykułu
Związki Ludomira Benedyktowicza (1844-1926) z Warszawą i Mazowszem / Tomasz Adam Pruszak.
Tomasz Adam Pruszak
173-194   Pobierz
Opis
artykułu
Twórczość sepulkralna Bolesława Jeziorańskiego (1868-1920) / Ewelina L. Pierzyńska-Jelska.
Ewelina L. Pierzyńska-Jelska
195-220   Pobierz
Opis
artykułu
Stanisław Marzyński (1904-1992) - budowniczy kościołów / Teresa Krogulec.
Teresa Krogulec
221-230   Pobierz
Opis
artykułu
Powstańcze losy rodziny Walterów / Stanisław Maliszewski.
Stanisław Maliszewski
231-242   Pobierz
Opis
artykułu
Dział Naukowo-Oświatowy Muzeum Historycznego m.st. Warszawy w latach 1952-2002 / Bożena Falkowska-Dybowska, Alicja Jakubowska.
Bożena Falkowska-Dybowska, Alicja Jakubowska
243-252   Pobierz
Opis
artykułu
Życie Starej Warszawy w drugiej połowie XVII wieku / Alina Damięcka (Sokołowska).
Alina Damięcka (Sokołowska)
253-324   Pobierz
Opis
artykułu
Wnętrza Barbakanu udostępnione publiczności / Włodzimierz Pela.
Włodzimierz Pela
325-327   Pobierz
Opis
artykułu
Obchody Staszicowskie w Muzeum Historycznym / Andrzej Sołtan.
Andrzej Sołtan
328   Pobierz
Opis
artykułu
Muzeum Farmacji w nowej siedzibie / Paula Alaborska.
Paula Alaborska
329-334   Pobierz
Opis
artykułu
Powstaje Muzeum Warszawskiej Pragi / Jolanta Wiśniewska.
Jolanta Wiśniewska
334-349   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt "Wypędzeni z Warszawy 1944 - losy dzieci", Banwar 1944 / Izabella Maliszewska.
Izabella Maliszewska
349-352   Pobierz
Opis
artykułu
Gabinet Medali i Numizmatów w nowym miejscu i aranżacji / Małgorzata Dubrowska.
Małgorzata Dubrowska
352-355   Pobierz
Opis
artykułu
Sesja "Farmaceuci dla Warszawy" / Paula Alaborska.
Paula Alaborska
355-357   Pobierz
Opis
artykułu
Książka o Muzeum i jego twórcach / Stanisław Ciepłowski.
Stanisław Ciepłowski
357-358   Pobierz
Opis
artykułu
Konferencja "Świątynie prawego brzegu. Kościół katolicki w dziejach prawobrzeżnej Warszawy" / Krzysztof Zwierz.
Krzysztof Zwierz
359-360   Pobierz
Opis
artykułu
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy / oprac. Cecylia Pietrzak.
Cecylia Pietrzak
361-387   Pobierz
Opis
artykułu
Muzeum Drukarstwa Warszawskiego / oprac. Barbara Rogalska.
Barbara Rogalska
388-399   Pobierz
Opis
artykułu
Muzeum Farmacji im. mgr Antoniny Leśniewskiej - Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy / oprac. Paula Alaborska.
Paula Alaborska
399-402   Pobierz
Opis
artykułu
Muzeum Woli - Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy / oprac. Tomasz Bylicki.
Tomasz Bylicki
403-418   Pobierz
Opis
artykułu
Muzeum Warszawskiej Pragi - Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy / oprac. Jolanta Wiśniewska.
Jolanta Wiśniewska
418-419   Pobierz
Opis
artykułu
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy : Dział Sztuki / oprac. Jacek Bochiński, Agnieszka Dąbrowska, Janusz Plapis, Anna Zabiegałowska-Sitek.
Janusz Plapis, Agnieszka Dąbrowska, Jacek Bochiński, Anna Zabiegałowska-Sitek
420-429   Pobierz
Opis
artykułu
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy : Dział Rzemiosła Artystycznego i Pamiątek Historycznych / oprac. Elżbieta Piwocka.
Elżbieta Piwocka
429-447   Pobierz
Opis
artykułu
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy : Dział Medali i Numizmatów / oprac. Małgorzata Dubrowska.
Małgorzata Dubrowska
447-450   Pobierz
Opis
artykułu
Muzeum Historyczne m.st. Warszawy : Dział Ikonografii / oprac. Elżbieta Kamińska.
Elżbieta Kamińska
451-466   Pobierz
Opis
artykułu
Muzeum Drukarstwa Warszawskiego / oprac. Michał T. Horoszewicz.
Michał T. Horoszewicz
467-474   Pobierz
Opis
artykułu
Muzeum Farmacji im. mgr Antoniny Leśniewskiej / oprac. Zuzanna Sieroszewska-Marcińska.
Zuzanna Sieroszewska-Marcińska
474-478   Pobierz
Opis
artykułu
Sławomira Ciepiela-Kubalska / oprac. Katarzyna Meyza.
Katarzyna Meyza
479-484   Pobierz
Opis
artykułu
Jerzy Wojciech Gromski / oprac. Jacek Korpetta.
Jacek Korpetta
484-486   Pobierz
Opis
artykułu
Bożena Falkowska-Dybowska / oprac. Romuald Morawski.
Romuald Morawski
487-489   Pobierz
Opis
artykułu
Alicja Jakubowska / oprac. Bożena Dybowska.
Bożena Dybowska
490-491   Pobierz
Opis
artykułu
Jerzy Lileyko / oprac. Andrzej Sołtan.
Andrzej Sołtan
492-495   Pobierz
Opis
artykułu
Beata Meller / oprac. Jolanta Niklewska.
Jolanta Niklewska
496-498   Pobierz
Opis
artykułu
Halina Myszkówna-Lileyko / oprac. Krystyna Żmuda-Liszewska.
Krystyna Żmuda-Liszewska
499-502   Pobierz
Opis
artykułu
Grażyna Nartonowicz-Kieniewiczowa / oprac. Małgorzata Dubrowska.
Małgorzata Dubrowska
502-506   Pobierz
Opis
artykułu
Antonina Wellman-Zalewska-Stengert / oprac. Jacek Korpetta.
Jacek Korpetta
506-509   Pobierz
Opis
artykułu
Krystyna Żmuda-Liszewska / oprac. Janusz Durko.
Janusz Durko
509-512   Pobierz
Opis
artykułu
Indeks osobowy.
513-552   Pobierz
Opis
artykułu
Wykaz ilustracji.
553-563   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.