Nasze Korzenie, t. 1 (2011)
inne tytuły: Nasze Korzenie : półrocznik popularnonaukowy Muzeum Mazowieckiego w Płocku poświęcony przyrodzie, historii i kulturze północno-zachodniego Mazowsza : płockie, sierpeckie, płońskie, gostynińskie
wydawca: Muzeum Mazowieckie w Płocku
ISSN: 2084-2600
Od redakcji.
2   Pobierz
Opis
artykułu
O początkach ochrony przyrody słów kilka, czyli od zniszczenia do ratunku / Aleksandra Grabowska.
Aleksandra Grabowska
4-5   Pobierz
Opis
artykułu
Jar Pisencja w Płocku-Imielnicy / Sławomir Gajewski.
Sławomir Gajewski
6-10   Pobierz
Opis
artykułu
Wel i Wkra czyli o pracach hydrotechnicznych na pograniczu mazowiecko-krzyżackim w XIV wieku / Jarosław Ościłowski.
Jarosław Ościłowski
11-13   Pobierz
Opis
artykułu
Miecz z Pilichowa / Leszek Klimek, Piotr Pudło.
Leszek Klimek, Piotr Pudło
14-17   Pobierz
Opis
artykułu
Historia badań grodziska wczesnośredniowiecznego w Mokrzku / Krzysztof Matusiak.
Krzysztof Matusiak
18-21   Pobierz
Opis
artykułu
Bitwa pod Ciółkowem : 22 stycznia 1863 / Krzysztof Zadrożny.
Krzysztof Zadrożny
20-21   Pobierz
Opis
artykułu
Dziewanowscy z Grodkowa / Andrzej Jeznach.
Andrzej Jeznach
22-25   Pobierz
Opis
artykułu
Historia pewnej ulicy : pierwsza dzielnica urzędnicza w Płocku / Andrzej Rogoziński.
Andrzej Rogoziński
26-28   Pobierz
Opis
artykułu
Pieniądz zastępczy płockiej cukierni / Kondra Jan Waluś, Jan Henryk Waluś.
Konrad Jan Waluś, Jan Henryk Waluś
29-31   Pobierz
Opis
artykułu
Wawrzyniec Sikora : dokumentalista z "Powiśla" / Jolanta Borowska.
Jolanta Borowska
32-35   Pobierz
Opis
artykułu
Monografia osiedli niemieckich / Wawrzyniec Sikora ; przyg. do druku i przypisami opatrzył Tomasz Kordala.
Tomasz Kordala, Wawrzyniec Sikora
36-39   Pobierz
Opis
artykułu
Kapliczka Matki Boskiej Skępskiej w Starej Białej / Grzegorz Piaskowski.
Grzegorz Piaskowski
40-43   Pobierz
Opis
artykułu
Wystawa "Kamienie pamięci" / Andrzej Jeznach.
Andrzej Jeznach
44   Pobierz
Opis
artykułu
Obraz wsi sokólskiej połowy XIX wieku w rękopisie Adama Bućkiewicza / Krzysztof Zadrożny.
Krzysztof Zadrożny
45   Pobierz
Opis
artykułu
Skansen archeologiczny w Grudusku : z Jackiem Oglęckim, wójtem gminy Grudusk, rozmawia Zbigniew Miecznikowski.
Zbigniew Miecznikowski, Jacek Oglęcki
46-47   Pobierz
Opis
artykułu
Zabawy przyjemne i pożyteczne / autor krzyżówek Andrzej Jakubowski.
Andrzej Jakubowski
48   Pobierz
Opis
artykułu
Czy wiesz, że... .
49-50   Pobierz
Opis
artykułu
Pisma regionalne : fotozagadka 1.
51   Pobierz
Opis
artykułu
Stowarzyszenia regionalne.
52   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.