Nasze Korzenie, t. 3 (2012)
inne tytuły: Nasze Korzenie : półrocznik popularnonaukowy Muzeum Mazowieckiego w Płocku poświęcony przyrodzie, historii i kulturze północno-zachodniego Mazowsza : płockie, sierpeckie, płońskie, gostynińskie
wydawca: Muzeum Mazowieckie w Płocku
ISSN: 2084-2600
Od Redakcji / Tomasz Kordala.
Tomasz Kordala
2   Pobierz
Opis
artykułu
Chruściki północnego Mazowsza, czyli białe plamy dziedzictwa przyrodniczego / Stanisław Czachorowski.
Stanisław Czachorowski
4-7   Pobierz
Opis
artykułu
Porosty rezerwatów Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego - zderzenie dwóch światów / Aleksandra Grabowska.
Aleksandra Grabowska
8-11   Pobierz
Opis
artykułu
Nad Wierzbicą / Piotr Jarzyński.
Piotr Jarzyński
12-13   Pobierz
Opis
artykułu
Mazowsze w "Rocznikach czyli Kronikach sławnego Królewstwa Polskiego" Jana Długosza : część druga : Mazowsze Anno Domini 1410 / Wojciech Ostrowski.
Wojciech Ostrowski
14-16   Pobierz
Opis
artykułu
Rokicie i Rokiccy / Paweł Bogdan Gąsiorowski.
Paweł Bogdan Gąsiorowski
17-19   Pobierz
Opis
artykułu
Patriotyczne pamiątki / Katarzyna Stołoska-Fuz.
Katarzyna Stołoska-Fuz
20-22   Pobierz
Opis
artykułu
Atak powstańców na garnizon rosyjski w Płocku, 22-23 stycznia 1863 roku / Emil Noiński.
Emil Noiński
23-25   Pobierz
Opis
artykułu
Drobin i okolice w Powstaniu Styczniowym / Krzysztof Zadrożny.
Krzysztof Zadrożny
26-28   Pobierz
Opis
artykułu
Jeszcze o bitwie pod Ciółkowem 22 stycznia 1863 roku / Konrad Jan Waluś.
Konrad Jan Waluś
29-31   Pobierz
Opis
artykułu
Śladami powstańczej potyczki pod Choczniem i Żurawinem / Tomasz Kowalski.
Tomasz Kowalski
32-35   Pobierz
Opis
artykułu
Józef Oksiński - powstaniec styczniowy / Andrzej Bobola Muszalski.
Andrzej Bobola Muszalski
36-37   Pobierz
Opis
artykułu
Samuel (Szmul) Posner / Adam Dariusz Kotkiewicz.
Adam Dariusz Kotkiewicz
38-40   Pobierz
Opis
artykułu
Żandarmi narodowi ze Staroźreb / Krzysztof Zadrożny.
Krzysztof Zadrożny
41   Pobierz
Opis
artykułu
Niepogoda nie robi różnicy w zdjęciach - o płockim fotografie Mieczysławie Zientarskim słów kilka / Gabriela Nowak.
Gabriela Nowak
42-46   Pobierz
Opis
artykułu
Początki płońskiej cerkwi w płockich materiałach archiwalnych / Gabriela Nowak, Krzysztof Matusiak.
Krzysztof Matusiak, Gabriela Nowak
47-49   Pobierz
Opis
artykułu
Jatki w Płocku / Andrzej Rogoziński.
Andrzej Rogoziński
50-54   Pobierz
Opis
artykułu
Losy Żydów z ziemi wyszogrodzkiej w latach 1939-1945 / Zdzisław Leszczyński.
Zdzisław Leszczyński
55-59   Pobierz
Opis
artykułu
Trzy pokolenia mariawitów z Pepłowa / z Dariuszem Grabarczykiem, Martą Cichocką, Sławomirą Zarembską i Hanną Jadczak rozmawiał Michał Umiński.
Michał Umiński, Dariusz Grabarczyk, Marta Cichocka, Sławomira Zarembska, Hanna Jadczak
60-63   Pobierz
Opis
artykułu
Dokumenty Langiewicza / Katarzyna Stołoska-Fuz, Emil Noiński.
Emil Noiński, Katarzyna Stołoska-Fuz
64-65   Pobierz
Opis
artykułu
Obchody 400. rocznicy uwięzienia i śmierci cara Wasyla IV Szujskiego w Gostyninie / Radosław Rękawiecki.
Radosław Rękawiecki
66-67   Pobierz
Opis
artykułu
[Wywiad z Markiem Januszem Piotrowskim, kierownikiem Działu Archeologii w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie] / rozmawiał Zbigniew Miecznikowski.
Zbigniew Miecznikowski, Marek Janusz Piotrowski
68-72   Pobierz
Opis
artykułu
"Olendrzy w powiecie sochaczewskim", M. Prengowski, Sochaczew 2009 : [recenzja] / Magdalena Lica-Kaczan.
Magdalena Lica-Kaczan, Marcin Prengowski
73-74   Pobierz
Opis
artykułu
"Kłopotliwe pamiątki. Trud dziedziczenia", red. Z. Budrewicz, M. Sienko, Kraków 2012 : [recenzja] / Tomasz Kordala.
Tomasz Kordala, Zofia Budrewicz, Maria Sienko
75-77   Pobierz
Opis
artykułu
Moje cekanowskie wędrówki / Marek Siwanowicz.
Marek Siwanowicz
78-80   Pobierz
Opis
artykułu
Lanie świec w Starej Białej - fotoreportaż / Grzegorz Piaskowski.
Grzegorz Piaskowski
81-83   Pobierz
Opis
artykułu
Początki polskiego osadnictwa w centralnej Nebrasce / Lawrence Molczyk.
Lawrence Molczyk
84-87   Pobierz
Opis
artykułu
Dyskusja na łamach prasy o osuwiskach płockiej skarpy / Krzysztof Zadrożny.
Krzysztof Zadrożny
88   Pobierz
Opis
artykułu
Kwatera polskich żołnierzy poległych w wojnie polsko-radzieckiej 1920 roku na cmentarzysku parafialnym w Strzegowie / Jerzy Borowski.
Jerzy Borowski
89   Pobierz
Opis
artykułu
Kapliczka Matki Bożej / Krystyna Napiwocka-Kozak.
Krystyna Napiwocka-Kozak
90   Pobierz
Opis
artykułu
[Założeniem chyba każdego autora...] / Mariusz Kasprzak.
Mariusz Kasprzak
91   Pobierz
Opis
artykułu
[Wśród wielu artykułów...] / Andrzej Bobola Muszalski.
Andrzej Bobola Muszalski
91   Pobierz
Opis
artykułu
Zabawy przyjemne i pożyteczne / Andrzej Jakubowski.
Andrzej Jakubowski
92   Pobierz
Opis
artykułu
"Wieści znad Wisły" / Ewa Smuk-Stratenwerth.
Ewa Smuk-Stratenwerth
93   Pobierz
Opis
artykułu
Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Ziarno / Ewa Smuk-Stratenwerth.
Ewa Smuk-Stratenwerth
94-95   Pobierz
Opis
artykułu
Fotozagadka 3.
95   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.