Notatki Płockie, t. 6 (1961), nr 20
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
Jubileusz prof. Tadeusza Kotarbińskiego / S. K.
Stanisław Kostanecki
1-2   Pobierz
Opis
artykułu
Płock od 9 września 1939 do 22 czerwca 1941 r. II. Wielkie wysiedlenia i nowy, niemiecki ład / Stanisław Chrzanowski.
Stanisław Chrzanowski
3-13   Pobierz
Opis
artykułu
Z dziejów walk z reakcyjnym podziemiem w woj. warszawskim w latach 1945-1947 / Ryszard Halaba.
Ryszard Halaba
14-17   Pobierz
Opis
artykułu
Postępowy nurt w dawnej prasie płockiej / Franciszek Wybult.
Franciszek Wybult
17-21   Pobierz
Opis
artykułu
Stefan Gołębiowski : poeta - działacz - wychowawca / Regina Kowalska.
Regina Kowalska
22-23   Pobierz
Opis
artykułu
Region płocko-gostyniński jako teren rekreacyjny / Roman Jan Schmidt-Madaliński.
Roman Jan Schmidt-Madaliński
23-24   Pobierz
Opis
artykułu
O wybitnych obywatelach rypińskiego / Stanisław Kostanecki.
Stanisław Kostanecki
25-31   Pobierz
Opis
artykułu
Odkrycie skarbu w Skrwilnie w pow. rypińskim / Stanisław Kostanecki.
Stanisław Kostanecki
32-34   Pobierz
Opis
artykułu
Zabójstwo księdza Cząpskiego w Skrwilnie w 1658 r. / T. Ż.
T. Ż.
34-35   Pobierz
Opis
artykułu
Z dziejów strajków robotników fabrycznych na terenie ziemi gostynińskiej w okresie rewolucji 1905-1906 roku / Marian Chudzyński.
Marian Chudzyński
35-38   Pobierz
Opis
artykułu
Książka o Radach Delegatów Robotniczych / B. D.
Benon Dymek, Zbigniew Szczygielski, Aleksandra Tymieniecka
39-40   Pobierz
Opis
artykułu
Konferencja gospodarcza w Płocku poświęcona problematyce usług / S. K.
Stanisław Kostanecki
40-41   Pobierz
Opis
artykułu
Kierunki rozwoju usług w regionie płockim / Zenon Plis.
Zenon Plis
41-46   Pobierz
Opis
artykułu
Kronika
47-48   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.