Notatki Płockie, t. 35 (1990), nr 1-2 (142-143)
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
Historiografia i literatura Mazowsza w późniejszym średniowieczu / Stefan Krzysztof Kuczyński.
Stefan Krzysztof Kuczyński
3-5   Pobierz
Opis
artykułu
Początki Sochaczewa i jego związki z Płockiem / Paweł Fijałkowski.
Paweł Fijałkowski
6-8   Pobierz
Opis
artykułu
Archeologia o zamku w Gostyninie / Tadeusz Wróblewski.
Tadeusz Wróblewski
8-15   Pobierz
Opis
artykułu
Pożar Gostynina w 1809 r. / Tadeusz Trojanowski.
Tadeusz Trojanowski
15-17   Pobierz
Opis
artykułu
Maria Konopnicka na Ziemi Łęczyckiej / Danuta Skrzypinska.
Danuta Skrzypinska
18-22   Pobierz
Opis
artykułu
Akcja pod Zbójnem w dniu 10 lipca 1910 roku / Jan Peciakowski.
Jan Peciakowski
23-24   Pobierz
Opis
artykułu
"Petro-Echo" - pismo załogi kombinatu i mieszkańców miasta w latach 1963-1972 / Wiesław Koński.
Wiesław Koński
25-35   Pobierz
Opis
artykułu
Stan środowiska przyrodniczego w woj. płockim w aspekcie wpływu Petrochemii (na koniec 1989 r.) / Janina Kawałczewska.
Janina Kawałczewska
36-39   Pobierz
Opis
artykułu
Uwarunkowania elastycznego czasu pracy w przemyśle i usługach Płocka / Iwona Paradowska.
Iwona Paradowska
39-45   Pobierz
Opis
artykułu
Monitoring jakości powietrza atmosferycznego w Płocku / Janina Kawałczewska, Witold Lenart.
Witold Lenart, Janina Kawałczewska
46-50   Pobierz
Opis
artykułu
Komunikat w sprawie nowo wybranego Zarządu TNP / Iwona Paradowska.
Iwona Paradowska
51   Pobierz
Opis
artykułu
W 170 rocznicę założenia Towarzystwa Naukowego Płockiego / Marian Chudzyński.
Marian Chudzyński
52-55   Pobierz
Opis
artykułu
W odpowiedzi 'niezależnemu' Herostratesowi / Jakub Chojnacki, Antoni Rajkiewicz, Kazimierz Kąkol.
Jakub Chojnacki, Antoni Rajkiewicz, Kazimierz Kąkol
55-61   Pobierz
Opis
artykułu
Komunikat komisji wydawniczej TNP.
61   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.