Notatki Płockie, t. 38 (1993), nr 4 (157)
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
"Jeszcze Polska nie zginęła...", cz. III. Recepcja "Mazurka Dąbrowskiego" i innych pieśni hymnicznych / Marian Przedpełski.
Marian Przedpełski
3-13   Pobierz
Opis
artykułu
W 130 rocznicę powstania 1863 roku : Powstanie Styczniowe między Wisłą a Bzurą / Marian Chudzyński.
Marian Chudzyński
14-26   Pobierz
Opis
artykułu
Sierpecka tajna oświata w latach hitlerowskiej okupacji / Waldemar Brenda.
Waldemar Brenda
27-29   Pobierz
Opis
artykułu
Dr h. c. Leon Śliwiński z Wiednia w rodzinnym mieście / Anna Misiak.
Anna Misiak
30-35   Pobierz
Opis
artykułu
Towarzystwo Naukowe Inżynierii Procesów Budowlanych i jego współpraca z Płockiem / Leon Rowiński.
Leon Rowiński
36-40   Pobierz
Opis
artykułu
XXVII inauguracja roku akademickiego / Jerzy Wawszczak, Andrzej Bukowski.
Andrzej Bukowski, Jerzy Wawszczak
41-44   Pobierz
Opis
artykułu
Sesja naukowa "Trójstronność" / Henryk Lewandowski, Irena Boruta, Zbigniew Góral.
Henryk Lewandowski, Irena Boruta, Zbigniew Góral
45-53   Pobierz
Opis
artykułu
Stefan kardynał Wyszyński - człowiek wielu wymiarów i jego nauka społeczna : (sesja naukowa w Czerwińsku) / Danuta Ferenc.
Danuta Ferenc
54-55   Pobierz
Opis
artykułu
Profesor doktor habilitowany Andrzej Nadolski (1921-1993).
56-57   Pobierz
Opis
artykułu
[List Prezesa TNP do Adama Struzika - Marszałka Senatu] / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki
58   Pobierz
Opis
artykułu
Bibliografia województwa płockiego za okres 1 IV - 30 VI 1993 r. / oprac. Elżbieta Dobroń, Wiesława Mazurska, Barbara Murlikowska.
Barbara Murlikowska, Elżbieta Dobroń, Wiesława Mazurska
59-72   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.