Notatki Płockie, t. 8 (1963), nr 25
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
Powstańczy naczelnik województwa płockiego : (w setną rocznicę śmierci Zygmunta Padlewskiego) / Stanisław Kostanecki.
Stanisław Kostanecki
1-9   Pobierz
Opis
artykułu
W setną rocznicę bohaterskiej śmierci płocczan - powstańców / T. J.
9   Pobierz
Opis
artykułu
Powstanie styczniowe w powiecie gostynińskim / Marian Chudzyński.
Marian Chudzyński
10-13   Pobierz
Opis
artykułu
Herb miasta Płocka / Stanisław Chrzanowski.
Stanisław Chrzanowski
14-16   Pobierz
Opis
artykułu
Pierwsze drukarnie w Płocku / Maria Kieffer-Kostanecka.
Maria Kieffer-Kostanecka
17-21   Pobierz
Opis
artykułu
Specjalne prawo karne dla Polaków i Żydów / Stanisław Chrzanowski.
Stanisław Chrzanowski
21-23   Pobierz
Opis
artykułu
XX-lecie Związku Walki Młodych / Edward Babiuch.
Edward Babiuch
23-24   Pobierz
Opis
artykułu
Metodyka badań rozsiewu ciśnienia tętniczego krwi wśród ludności Płocka / Zdzisław Askanas.
Zdzisław Askanas
25-28   Pobierz
Opis
artykułu
Z prac Komitetu Badań Rejonów Uprzemysławianych Polskiej Akademii Nauk / Red.
28   Pobierz
Opis
artykułu
O koordynacji i perspektywach badań / Irena Nowak.
Irena Nowak
28-29   Pobierz
Opis
artykułu
Problematyka i stan prac naukowo-badawczych : (ze sprawozdania na Plenum Komitetu Badań Rejonów Uprzemysławianych P. A. N.) / Władysław Misiuna.
Władysław Misiuna
29-30   Pobierz
Opis
artykułu
Prof. dr Jerzy Pniewski jednym z odkrywców tajemnic jądra atomowego / wywiad przeprowadził Stanisław Kostanecki.
Stanisław Kostanecki, Jerzy Pniewski
31-33   Pobierz
Opis
artykułu
Konferencja w sprawie organizacji dalszych badań w rejonie Płocka.
31   Pobierz
Opis
artykułu
O polityce przydziału mieszkań w Płocku / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki
33-41   Pobierz
Opis
artykułu
O pracy komitetów blokowych.
42-43   Pobierz
Opis
artykułu
Dwie monografie o Płocku / Michał Kenigsberg.
Michał Kenigsberg
43-44   Pobierz
Opis
artykułu
Kronika kulturalna
45   Pobierz
Opis
artykułu
Odczyty Tow. Naukowego Płockiego
45   Pobierz
Opis
artykułu
Działalność odczytowa Płockiego Domu Kultury
45-46   Pobierz
Opis
artykułu
Wizyty gości z zagranicy
46   Pobierz
Opis
artykułu
Uroczystości w pierwszą rocznicę śmieci Władysława Broniewskiego
46-47   Pobierz
Opis
artykułu
Rocznice ważniejszych wydarzeń historycznych
47-48   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.