Notatki Płockie, t. 43 (1998), nr 4 (177)
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
Przywileje gostynińskie / oprac. Barbara Konarska-Pabiniak.
Barbara Konarska-Pabiniak
3-5   Pobierz
Opis
artykułu
Paweł Włodkowic w świetle dokumentów Archiwum Watykańskiego : Registri delle Suppliche, Registri Lateranensi, Registri Vaticani / Kazimierz Waluch.
Kazimierz Waluch
6-12   Pobierz
Opis
artykułu
Historia zabudowy wzgórza zamkowego w Gostyninie : (próba syntezy w świetle współczesnych badań) / Przemysław Nowogórski.
Przemysław Nowogórski
13-16   Pobierz
Opis
artykułu
Geneza Biblioteki im. Zielińskich TNP : (w świetle dokumentów Towarzystwa) / Andrzej Jerzy Papierowski.
Andrzej Jerzy Papierowski
17-26   Pobierz
Opis
artykułu
Inkunabuły w Bibliotece im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego : (stan w dniu 31 grudnia 1998 r.) / Wanda Kaczanowska.
Wanda Kaczanowska
27-28   Pobierz
Opis
artykułu
Losy portretu Szymona Zielińskiego / Maria Krukowska-Zielińska.
Maria Krukowska-Zielińska
29-32   Pobierz
Opis
artykułu
Józef Kalasanty Mętlewicz (1808-1858) / Tadeusz Gałamon.
Tadeusz Gałamon
33-34   Pobierz
Opis
artykułu
Grzegorz Proniewski (1882-1967) - chemik, starożytnik, nauczyciel / Tomasz Kordala.
Tomasz Kordala
35-39   Pobierz
Opis
artykułu
W 200 rocznicę urodzin Adama Mickiewicza : sesja naukowa w TNP / Stanisław Orzoł.
Stanisław Orzoł
40-42   Pobierz
Opis
artykułu
Pierwsze wydania dzieł Adama Mickiewicza w zbiorach TNP / Andrzej Kansy.
Andrzej Kansy
42-46   Pobierz
Opis
artykułu
Szlakiem Adama Mickiewicza po Białorusi i Litwie / Marian Chudzyński.
Marian Chudzyński
46-49   Pobierz
Opis
artykułu
Radon222 w wodach głębinowych z terenu województwa płockiego / Krzysztof Pachocki, Wiesław Flakiewicz, Bohdan Gorzkowski, Zdzisław Różycki, Tadeusz Majle.
Wiesław Flakiewicz, Krzysztof Pachocki, Bohdan Gorzkowski, Zdzisław Różycki, Tadeusz Majle
50-52   Pobierz
Opis
artykułu
Inauguracja roku akademickiego 1998/1999 w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym Politechniki Warszawskiej w Płocku / Jacek Kubissa, Jerzy Woźnicki.
Jacek Kubissa, Jerzy Woźnicki
53-56   Pobierz
Opis
artykułu
"Nieznani bohaterowie. Leksykon opozycji antykomunistycznej w województwie płockim 1980-1989" Cz. 2: "Organizacje opozycji antykomunistycznej", Jacek Pawłowicz, Płock 1988 : [recenzja] / Grzegorz Gołębiewski.
Grzegorz Gołębiewski, Jacek Pawłowicz
57   Pobierz
Opis
artykułu
"Obszar Warszawski Armii Krajowej. Studium wojskowe", Jan Gozdawa-Gołębiowski, Lublin 1992 : [recenzja] / Waldemar Brenda.
Waldemar Brenda, Jan Gozdawa-Gołębiowski
57-59   Pobierz
Opis
artykułu
Bibliografia województwa płockiego za okres 1 X - 31 XII 1997 r. / oprac. Elżbieta Dobroń, Wiesława Mazurska.
Elżbieta Dobroń, Wiesława Mazurska
60-72   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.