Notatki Płockie, t. 48 (2003), nr 4 (197)
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
O dialektyzmach i regionalizmach dobrzyńskich w twórczości Stanisława Murzynowskiego / Adam Wróbel.
Adam Wróbel
3-11   Pobierz
Opis
artykułu
Tajemne treści dawnego teatru w Płocku / Roman Rzymkowski.
Roman Rzymkowski
12-16   Pobierz
Opis
artykułu
Struktura wyznaniowa mieszkańców Płocka w XIX i początkach XX wieku : (w świetle rejestracji urzędowej) / Krzysztof Kłodawski.
Krzysztof Kłodawski
17-21   Pobierz
Opis
artykułu
Komunikat Seminarium Doktoranckiego TNP / Mariusz Portalski.
Mariusz Portalski
21   Pobierz
Opis
artykułu
Płocki przytułek prawosławny - przyczynek do dziejów wspólnoty prawosławnej w Płocku w II połowie XIX i I ćwierci XX wieku / Ewa Piórkowska.
Ewa Piórkowska
22-31   Pobierz
Opis
artykułu
Działalność pozaendeckich ugrupowań nacjonalistycznych na terenie Płocka i okolic w Drugiej Rzeczypospolitej / Andrzej Dwojnych.
Andrzej Dwojnych
32-39   Pobierz
Opis
artykułu
Działalność społeczna duchowieństwa katolickiego na przykładzie diecezji płockiej w latach 1863-1914 (cz. I) / Andrzej Jerzy Papierowski.
Andrzej Jerzy Papierowski
40-46   Pobierz
Opis
artykułu
Przeprosiny / Marian Chudzyński.
Marian Chudzyński
46   Pobierz
Opis
artykułu
"Czerwiec 1976 w Płocku i województwie płockim", Jacek Pawłowicz, Paweł Sasanka, Toruń 2003 : [recenzja] / Grzegorz Gołębiewski.
Grzegorz Gołębiewski, Jacek Pawłowicz, Paweł Sasanka
47-48   Pobierz
Opis
artykułu
"De revolutionibus orbium coelestium" Mikołaja Kopernika w Senacie RP / Agnieszka Ciechomska.
Agnieszka Ciechomska
49   Pobierz
Opis
artykułu
Wystąpienie Marszałka Senatu RP Longina Pastusiaka w dniu 22 października 2003 r.
Longin Pastusiak
50   Pobierz
Opis
artykułu
Wielkie dzieło Kopernika w Senacie RP / Tadeusz Rzemykowski.
Tadeusz Rzemykowski
51   Pobierz
Opis
artykułu
Wystawa "Los Caprichos" Francisco Goi : przemówienie Prezesa TNP dr hab. inż. Zbigniewa Kruszewskiego podczas uroczystości otwarcia wystawy 4 grudnia 2003 r. w salach Muzeum Mazowieckiego w Płocku.
Zbigniew Kruszewski
52-53   Pobierz
Opis
artykułu
Mazowieckie media lokalne i regionalne / Agnieszka Ciechomska.
Agnieszka Ciechomska
54   Pobierz
Opis
artykułu
Bibliografia Mazowsza Płockiego za okres 1 X - 31 XII / oprac. Elżbieta Dobroń, Aneta Kowalska, Wiesława Mazurska.
Elżbieta Dobroń, Aneta Kowalska, Wiesława Mazurska
55-71   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.