Notatki Płockie, t. 49 (2004), nr 2 (199)
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
Serwituty w powiecie makowskim i ich likwidacja / Waldemar Łątkowski.
Waldemar Łątkowski
3-10   Pobierz
Opis
artykułu
Wysiłki społeczności płockiej w latach wielkiej niewoli (1793-1918) o zachowanie polskiej świadomości narodowej / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski
11-17   Pobierz
Opis
artykułu
Z dziejów politycznych Płocka w latach 1919-1939 / Michał Sokolnicki.
Michał Sokolnicki
18-23   Pobierz
Opis
artykułu
Prasa lokalna w Łęczycy w XX wieku / Mirosław Pisarkiewicz.
Mirosław Pisarkiewicz
24-28   Pobierz
Opis
artykułu
Ostatni kawaleryjski garnizon Wojska Polskiego (1946-1950), cz. I / Halina Trubas, Michał Trubas.
Michał Trubas, Halina Trubas
29-33   Pobierz
Opis
artykułu
Koncepcja Centralnego Okręgu Wiedzy na Mazowszu / Zbigniew Kruszewski.
Zbigniew Kruszewski
34-37   Pobierz
Opis
artykułu
Stan populacji oraz ochrona sowy płomykówki (Tyto alba guttata) na obszarze ziemi płockiej / Bogdan Kaźmierczak.
Bogdan Kaźmierczak
38-43   Pobierz
Opis
artykułu
Interkulturowa edukacja wobec wizji światowego społeczeństwa / Brunon Bartz.
Brunon Bartz
44-51   Pobierz
Opis
artykułu
"Chwała bohaterom! Mieszkańcy Mazowsza zachodnio-północnego sądzeni przez Wojskowe Sądy Rejonowe 1946-1955", Jacek Pawłowicz, przedmowa Witold Kulesza, Warszawa 2003 : [recenzja] / Grzegorz Gołębiewski.
Grzegorz Gołębiewski, Jacek Pawłowicz, Witold Kulesza
52-54   Pobierz
Opis
artykułu
Komunikat / Mariusz Portalski.
Mariusz Portalski
54   Pobierz
Opis
artykułu
Szanse i zagrożenia związane z integracją. Wystąpienie Prezesa TNP na posiedzeniu Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego na temat sytuacji i roli kultury w województwie (w dniu 2 kwietnia 2004 r.) / Zbigniew Kruszewski.
Zbigniew Kruszewski
55-56   Pobierz
Opis
artykułu
Bibliografia Mazowsza Płockiego za okres 1 IV - 30 VI 2003 r. / oprac. Elżbieta Dobroń, Aneta Kowalska, Wiesława Mazurska.
Elżbieta Dobroń, Aneta Kowalska, Wiesława Mazurska
57-71   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.