Notatki Płockie, t. 49 (2004), nr 3 (200)
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
[200 numerów "Notatek Płockich"...] / Zbigniew Kruszewski.
Zbigniew Kruszewski
3   Pobierz
Opis
artykułu
Sąsiedztwo diecezji płockiej i włocławskiej oraz problemy z tym związane / Zofia Kuźniewska.
Zofia Kuźniewska
4-13   Pobierz
Opis
artykułu
[W siedzibie Towarzystwa Naukowego Płockiego odbyła się konferencja naukowa...] / Danuta Rychlewska.
Danuta Rychlewska
14   Pobierz
Opis
artykułu
Z Mazowsza na Parnas, czyli perypetie dworskiego poety / Krzysztof Mrowcewicz.
Krzysztof Mrowcewicz
14-19   Pobierz
Opis
artykułu
Maciej Kazimierz Sarbiewski - poeta mazowiecki / Magdalena Piskała.
Magdalena Piskała
20-26   Pobierz
Opis
artykułu
Wincentego Hipolita Gawareckiego "Rozprawa o prawie własnej czyli koniecznej obrony" / Rafał Kania.
Rafał Kania
27-34   Pobierz
Opis
artykułu
Ostatni kawaleryjski garnizon Wojska Polskiego (1946-1950), cz. II / Halina Trubas, Michał Trubas.
Michał Trubas, Halina Trubas
35-37   Pobierz
Opis
artykułu
Regulacja normatywna w zakresie przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych : (wymiar praktyczny na przykładzie województwa mazowieckiego) / Paweł Mierzejewski.
Paweł Mierzejewski
38-44   Pobierz
Opis
artykułu
Mój płocki mały świat / Michał Sokolnicki.
Michał Sokolnicki
45-49   Pobierz
Opis
artykułu
"Kartki z pożogi", Symcha Guterman, Płock 2004 : [recenzja] / Grzegorz Gołębiewski.
Grzegorz Gołębiewski, Symcha Guterman
50-51   Pobierz
Opis
artykułu
Łęczyca wydała suplement do monografii / Maria Sęczkowska, Bolesław Solarski.
Bolesław Solarski, Maria Sęczkowska
52-53   Pobierz
Opis
artykułu
Miejsce i uwarunkowania regionu płockiego w Unii Europejskiej : wystąpienie podczas Uroczystej Sesji Rady Miasta i Rady Powiatu Płockiego 27 kwietnia 2004 r. / Zbigniew Kruszewski.
Zbigniew Kruszewski
54-55   Pobierz
Opis
artykułu
Bibliografia Mazowsza Płockiego za okres 1 VII - 30 IX 2002 r. / oprac. Elżbieta Dobroń, Aneta Kowalska, Wiesława Mazurska.
Elżbieta Dobroń, Aneta Kowalska, Wiesława Mazurska
56-72   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.