Notatki Płockie, t. 53 (2008), nr 2 (215)
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
Druh Wacław Milke - Członek Honorowy TNP nie żyje (1914-2008) / Marzena Stanisławska.
Marzena Stanisławska
3-7   Pobierz
Opis
artykułu
Rola i zasady funkcjonowania towarzystw naukowych w społeczeństwie wiedzy / Maciej Wróbel.
Maciej Wróbel
8   Pobierz
Opis
artykułu
Rola towarzystw naukowych w podnoszeniu poziomu wiedzy społeczeństw lokalnych / Zbigniew Kruszewski.
Zbigniew Kruszewski
9-13   Pobierz
Opis
artykułu
Stanowisko Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk w sprawie roli i zasad funkcjonowania towarzystw i stowarzyszeń naukowych w społeczeństwie wiedzy.
14-15   Pobierz
Opis
artykułu
Szkic o życiu i twórczości Janka z Czarnkowa / Cezary K. Święcki.
Cezary K. Święcki
16-17   Pobierz
Opis
artykułu
Testament ks. Fabiana Miszewskiego plebana w Sobowie z 1777 r. / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski
18-21   Pobierz
Opis
artykułu
Praca dla idei - ziemianie płoccy Maria i Władysław Płoscy / Anna Maria Stogowska.
Anna Maria Stogowska
22-35   Pobierz
Opis
artykułu
Stanisław Berezowski (1888-1920) - tragiczna ofiara ataku bolszewickiego na Płock / Grzegorz Gołębiewski.
Grzegorz Gołębiewski
36-38   Pobierz
Opis
artykułu
Stosunki polsko-niemieckie w opinii studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Płocku / Małgorzata Schulz.
Małgorzata Schulz
39-44   Pobierz
Opis
artykułu
40 lat Instytutu Inżynierii Machanicznej Politechniki Warszawskiej w Płocku / Daniela Żuk.
Daniela Żuk
45-54   Pobierz
Opis
artykułu
Bibliografia Mazowsza Płockiego za okres 1 IV - 31 VI 2007 r. / oprac. Małgorzata Bielak, Małgorzata Dolińska, Wiesława Mazurska.
Elżbieta Dobroń, Wiesława Mazurska, Małgorzata Bielak
55-71   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.