Notatki Płockie, t. 53 (2008), nr 4 (217)
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
Cukrownia Mała Wieś w latach 1898-1939 / Paweł Tomasz Chodubski.
Paweł Tomasz Chodubski
3-8   Pobierz
Opis
artykułu
Od Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego do Banku Szlacheckiego i Związku Ziemian w Płocku (1916-1919) / Andrzej Papierowski.
Andrzej Jerzy Papierowski
9-18   Pobierz
Opis
artykułu
Wojsko i obronność w płockiej prasie codziennej w latach 1918-1939 : (zarys problemtyki) / Michał Trubas.
Michał Trubas
19-24   Pobierz
Opis
artykułu
Tragiczny finał obozu przysposobienia wojskowego w Studzieńcu k/Sierpca 18 czerwca 1931 r. / Grzegorz Gołębiewski.
Grzegorz Gołębiewski
25-30   Pobierz
Opis
artykułu
Niemcy z Bielina w latach 1924-1945, cz. II / Paweł Piotr Kowalski.
Paweł Piotr Kowalski
31-42   Pobierz
Opis
artykułu
Proces globalizacji przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce / Irena Bielecka.
Irena Bielecka
43-48   Pobierz
Opis
artykułu
"Prawda i legenda o zamku gostynińskim. Car Wasyl Szujski więźniem gostynińskiego zamku (1611-1612)", Marian Chudzyński, Płock-Gostynin 2007 : [recenzja] / Tomasz Bohun.
Marian Chudzyński, Tomasz Bohun
49   Pobierz
Opis
artykułu
"Regionalizm płocki w II Rzeczypospolitej", Damian Kasprzyk, Płock 2008 : [recenzja].
Damian Kasprzyk
50-51   Pobierz
Opis
artykułu
"Z dziejów budownictwa w Płocku. Inwestorzy, projektanci, wykonawcy", Włodzimierz Serafimowicz, Bogumił Trębala, Płock 2008 : [recenzja] / Jerzy Stefański.
Jerzy Stefański, Włodzimierz Serafimowicz, Bogumił Trębala
51-52   Pobierz
Opis
artykułu
Bibliografia Mazowsza Płockiego za okres 1 X - 31 XII 2007 r. / oprac. Małgorzata Bielak, Elżbieta Dobroń, Wiesława Mazurska.
Elżbieta Dobroń, Wiesława Mazurska, Małgorzata Bielak
53-72   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.