Notatki Płockie, t. 14 (1969), nr 4 (53)
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
W roku srebrnego jubileuszu....
3-4   Pobierz
Opis
artykułu
Dwadzieścia pięć lat czynów społecznych w Płocku / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki
5-13   Pobierz
Opis
artykułu
Kierunki dalszego rozwoju miasta / Bolesław Witkowski.
Bolesław Witkowski
14-15   Pobierz
Opis
artykułu
Rozwój ilościowy klasy robotniczej w Płocku / Irena Nowakowa.
Irena Nowak
16-22   Pobierz
Opis
artykułu
Nazwy "Mazowsze" i "Płock" w świetle nauki współczesnej / Maria Kieffer-Kostanecka.
Maria Kieffer-Kostanecka
23-25   Pobierz
Opis
artykułu
O nazwie "Płock" / Eugeniusz Mośko.
Eugeniusz Mośko
25-26   Pobierz
Opis
artykułu
Ziemia Gostynińska za panowania książąt mazowieckich / Marian Chudzyński.
Marian Chudzyński
26-33   Pobierz
Opis
artykułu
Kartki z dziejów sądownictwa w Płocku : (wspomnienia z lat odbudowy: 1945-1946) / Bolesław Jędrzejewski.
Bolesław Jędrzejewski
34-38   Pobierz
Opis
artykułu
Biblioteka im. Zielińskich TNP laureatką nagrody wojewódzkiej / K.
39-41   Pobierz
Opis
artykułu
Pofestiwalowe refleksje / D.
42-44   Pobierz
Opis
artykułu
O ochronie wód przed zanieczyszczeniami na Mazowszu / oprac. Stanisław Chrzanowski.
Stanisław Chrzanowski
45-47   Pobierz
Opis
artykułu
Przemówienie Przewodniczącego Prezydium WRN Józefa Pińkowskiego na I Sesji MRN w Płocku.
Józef Pińkowski
48-49   Pobierz
Opis
artykułu
Doc. dr inż. Edward Kowalczyk kierownik filii Politechniki Warszawskiej w Płocku, wiceprezes Towarzystwa Naukowego Płockiego Ministrem Łączności.
50-51   Pobierz
Opis
artykułu
Niektóre węzłowe problemy współczesnej dydaktyki w szkołach wyższych : głos w dyskusji na ogólnopolskiej naradzie dotyczącej nowoczesności w dydaktyce, przeprowadzonej w Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku / Edward Kowalczyk.
Edward Kowalczyk
51-52   Pobierz
Opis
artykułu
FMŻ - jedyna fabryka w kraju produkująca kombajny zbożowe / Jerzy Stefański.
Jerzy Stefański
53-55   Pobierz
Opis
artykułu
Wyniki wyborów w Płocku : imponująca frekwencja wyborcza we wszystkich obwodach.
55   Pobierz
Opis
artykułu
Nowy rok szkolny w Płocku.
56   Pobierz
Opis
artykułu
Noty
56   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.