Notatki Płockie, t. 15 (1970), nr 3 (57)
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
150 lat w służbie nauki i kultury / Zarząd Towarzystwa Naukowego Płockiego.
3-5   Pobierz
Opis
artykułu
Polska Akademia Nauk i towarzystwa naukowe / Józef Chałasiński.
Józef Chałasiński
6-7   Pobierz
Opis
artykułu
Nadanie godności Członków Honorowych Towarzystwa Naukowego Płockiego.
7   Pobierz
Opis
artykułu
Stanisław Ryszard Dobrowolski.
8   Pobierz
Opis
artykułu
Stanisław Herbst.
8   Pobierz
Opis
artykułu
Stefan Ignar.
9   Pobierz
Opis
artykułu
Dionizy Smoleński.
9   Pobierz
Opis
artykułu
Jerzy Pniewski.
10   Pobierz
Opis
artykułu
Towarzystwo Naukowe Płockie w latach 1919-1947 / Bolesław Jędrzejewski.
Bolesław Jędrzejewski
10-17   Pobierz
Opis
artykułu
Muzeum Towarzystwa Naukowego Płockiego / Marian Sołtysiak.
Marian Sołtysiak
18-21   Pobierz
Opis
artykułu
Początki dominikanów płockich na tle polityki Konrada I Mazowieckiego / Adam Rutkowski.
Adam Rutkowski
22-29   Pobierz
Opis
artykułu
Płock w przededniu I wojny światowej - miasto i wojsko / Adam Dobroński.
Adam Dobroński
29-33   Pobierz
Opis
artykułu
Struktura antropologiczna powiatu płockiego / Mieczysław Becker.
Mieczysław Becker
34-46   Pobierz
Opis
artykułu
Zagroba / Halina Horodyska-Gadkowska.
Halina Horodyska-Gadkowska
46-48   Pobierz
Opis
artykułu
Czy Stanisław Kostka Potocki był inicjatorem Towarzystwa Naukowego Płockiego przy Szkole Wojewódzkiej Płockiej? / Maria Kieffer-Kostanecka.
Maria Kieffer-Kostanecka
49-50   Pobierz
Opis
artykułu
Sesja naukowa poświęcona setnej rocznicy urodzin Włodzimierza Lenina.
51-53   Pobierz
Opis
artykułu
Sesja Naukowa - Płock w Polsce Ludowej : (przeszłość, teraźniejszość, przyszłość).
53-57   Pobierz
Opis
artykułu
Płockie tradycje i niektóre problemy regionalizmu krajoznawczego : (Przemówienie na Ogólnopolskiej Naradzie Krajoznawczej w Gdańsku) / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki
58-60   Pobierz
Opis
artykułu
Znaczek pocztowy z okazji 150 rocznicy powstania Towarzystwa Naukowego Płockiego.
60   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.