Notatki Płockie, t. 16 (1971), nr 1 (60)
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
Edward Gierek w Towarzystwie Naukowym Płockim.
3-6   Pobierz
Opis
artykułu
Człowiek i jego środowisko / Stanisław Lorentz.
Stanisław Lorentz
7-10   Pobierz
Opis
artykułu
Romańskich "Drzwi Płockich" ciąg dalszy / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki
11-12   Pobierz
Opis
artykułu
Z przeszłości Luberadza / Elwira Wróblewska.
Elwira Wróblewska
13-15   Pobierz
Opis
artykułu
Walka chłopów gostynińskich o ziemię i serwituty w latach 1864-1903 / Marian Chudzyński.
Marian Chudzyński
16-19   Pobierz
Opis
artykułu
Pogranicze północnego Mazowsza w przededniu II wojny światowej / Ryszard Juszkiewicz.
Ryszard Juszkiewicz
20-25   Pobierz
Opis
artykułu
Zagadnienie popularyzacji archeologii na Mazowszu / Andrzej Niewęgłowski.
Andrzej Niewęglowski
26-27   Pobierz
Opis
artykułu
Książka polska na Mazowszu / Stanisław Pazyra.
Stanisław Pazyra
28-29   Pobierz
Opis
artykułu
Rozwój życia kulturalnego robotników płockich / Irena Nowakowa.
Irena Nowakowa
30-35   Pobierz
Opis
artykułu
O języku Płocka i okolicy / Jan Pilich.
Jan Pilich
36   Pobierz
Opis
artykułu
Biblioteka im. Zielińskich TNP otrzymała status biblioteki naukowej / Stanisław Kostanecki.
Stanisław Kostanecki
37-38   Pobierz
Opis
artykułu
Powołanie w Płocku Obywatelskiego Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie / Bolesław Witkowski.
Bolesław Witkowski
38   Pobierz
Opis
artykułu
Otwarcie gabinetu naukowego im. W. H. Gawareckiego / Edward Olbromski.
Edward Olbromski
39-40   Pobierz
Opis
artykułu
Olimpiada wiedzy o Płocku historycznym i współczesnym / Barbara Daniłow.
Barbara Daniłow
41-44   Pobierz
Opis
artykułu
Komunikat Komisji Wydawniczej TNP.
44   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.