Notatki Płockie, t. 21 (1976), nr 1 (84)
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
Doskonalenie związków wyższych uczelni z gospodarką narodową / Włodzimierz Kotowski.
Włodzimierz Kotowski
3-5   Pobierz
Opis
artykułu
Rozważania na temat motywacji organizacyjnych / Jan Kardasiewicz, Mieczysław Laskowski.
Jan Kardasiewicz, Mieczysław Laskowski
5-10   Pobierz
Opis
artykułu
Dojazdy do pracy w latach 1968 i 1973 na terenie obecnego województwa płockiego / Bolesław Graczyk.
Bolesław Graczyk
10-18   Pobierz
Opis
artykułu
Procesy usuwiskowe skarpy płockiej i sposoby jej zabezpieczania / Andrzej Bukowski, Leszek Swinarski.
Andrzej Bukowski, Leszek Swinarski
19-24   Pobierz
Opis
artykułu
Profesor Aleksander Gieysztor Członkiem Honorowym Tow. Naukowego Płockiego.
25-26   Pobierz
Opis
artykułu
Raciąż - przywilej lokacyjny i herb miasta / Jerzy W. Zieliński.
Jerzy W. Zieliński
27   Pobierz
Opis
artykułu
Lewicowy ruch oporu i zbrojna działalność Gwardii i Armii Ludowej w powiecie sierpeckim / Norbert Szelągowski.
Norbert Szelągowski
28-32   Pobierz
Opis
artykułu
Rozwój oświaty i kultury w Raciążu w okresie 30 lat PRL / Józef Smulski, Tadeusz Żukiewicz.
Włodzimierz Smulski, Tadeusz Żukiewicz
32-35   Pobierz
Opis
artykułu
Osiągnięcia gospodarcze Raciąża / Wiesław Klepczarek.
Wiesław Klepczarek
35-41   Pobierz
Opis
artykułu
Inwestycja XXX-lecia : proszkownia mleka w Raciążu / Ryszard Górecki.
Ryszard Górecki
41-43   Pobierz
Opis
artykułu
Czyny społeczne w Raciążu / Roman Chrzanowski.
Roman Chrzanowski
43-44   Pobierz
Opis
artykułu
50 lat Ludowego Klubu Sportowego "Błękitni" w Raciążu / Stanisław Leszczyński.
Stanisław Leszczyński
45-47   Pobierz
Opis
artykułu
Płocka Fabryka Maszyn Żniwnych 1971-1975 - bilans osiągnięć i perspektywy rozwoju / Jerzy Stefański.
Jerzy Stefański
48-60   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.