Notatki Płockie, t. 22 (1977), nr 4 (92)
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
Wręczenie MazowieckimZakładom Rafineryjnym i Petrochemicznym w Płocku Orderu Sztandaru Pracy I Klasy.
3-15   Pobierz
Opis
artykułu
Wpływ budowy kombinatu rafineryjno-petrochemicznego w Płocku na społeczny rozwój miasta / Jakub Chojnacki.
Jakub Chojnacki
16-30   Pobierz
Opis
artykułu
List Zarządu TNP do Prezesa Polskiej Akademii Nauk.
30   Pobierz
Opis
artykułu
Próba walki o główszczyznę mieszczańską w XV wieku / Stella Maria Szacherska.
Stella Maria Szacherska
31-34   Pobierz
Opis
artykułu
Komunikat Komisji Wydawniczej Towarzystwa Naukowego Płockiego.
34   Pobierz
Opis
artykułu
Polonica i plociana soboru w Konstancji (1414-1418) w dziele Hermanna von der Hardta i w świetle publikacji polskich / Stanisław Kostanecki.
Stanisław Kostanecki
35-44   Pobierz
Opis
artykułu
Polak pierwszym autorem europejskim historii Persji / Maria Kieffer-Kostanecka.
Maria Kieffer-Kostanecka
45-46   Pobierz
Opis
artykułu
Wojny napoleońskie na terenie powiatu gostynińskiego (1806-1812) / Janusz Szczepański.
Janusz Szczepański
47-51   Pobierz
Opis
artykułu
Dr Aleksander Maciesza - prezes Towarzystwa Naukowego Płockiego. Wspomnienia z lat 1919-1945 : (dokończenie) / Bolesław Jędrzejewski.
Bolesław Jędrzejewski
52-55   Pobierz
Opis
artykułu
Wspomnienie o Mieczysławie Bemie / Marian Przedpełski.
Marian Przedpełski
56   Pobierz
Opis
artykułu
Społeczne problemy pracy : VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana przez Katedrę Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego w Towarzystwie Naukowym Płockim / Marian Frank.
Marian Frank
57-60   Pobierz
Opis
artykułu
50-lecie Instytutu Bałtyckiego 1925/1927-1977.
61-63   Pobierz
Opis
artykułu
Założenie Oddziału Towarzystwa Naukowego Płockiego w Łęczycy.
64   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.