Notatki Płockie, t. 28 (1983), nr 3 (116)
wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0029-389X
"La Commedia" Dantego - egzemplarz z 1487 r. w Bibliotece im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego / Maria Kieffer-Kostanecka, Stanisław Kostanecki.
Maria Kieffer-Kostanecka, Stanisław Kostanecki
3-6   Pobierz
Opis
artykułu
Andrzej Czapski - trybun gostynińskiej wsi / Janusz Szczepański.
Janusz Szczepański
7-14   Pobierz
Opis
artykułu
Stan sanitarny powiatu płockiego w latach trzydziestych XX w. / Jolanta Załęczny.
Jolanta Załęczny
15-16   Pobierz
Opis
artykułu
Nieletni płocczanie - żołnierze Powstania Warszawskiego w niewoli Wehrmachtu / Damian Tomczyk.
Damian Tomczyk
17-19   Pobierz
Opis
artykułu
Martyrologia inteligencji polskiej w Forcie III w Pomiechówku / Marek T. Frankowski, Jan Frankowski.
Marek Tadeusz Frankowski, Jan Frankowski
20-26   Pobierz
Opis
artykułu
Kilka danych o nauczaniu w czasie okupacji hitlerowskiej w Płocku 1939-1945 / Seweryn Wyczałkowski.
Seweryn Wyczałkowski
27-28   Pobierz
Opis
artykułu
Tragiczne ostatnie dni okupacji niemieckiej w Płocku / Józef Świecik.
Józef Świecik
29-33   Pobierz
Opis
artykułu
Koncepcja ochrony krajobrazu województwa płockiego / Witold Lenart, Wojciech Nowicki.
Witold Lenart, Wojciech Nowicki
34-36   Pobierz
Opis
artykułu
Druga elektrownia jądrowa nie powinna być zlokalizowana w Karolewie nad zbiornikiem włocławskim / Kazimierz Biały, Stefan Kozłowski, Witold Lenart, Jarosław Pich.
Witold Lenart, Kazimierz Biały, Stefan Kozłowski, Jarosław Pich
37-46   Pobierz
Opis
artykułu
Wpływ pogody na samopoczucie i stan zdrowia mieszkańców Płocka i okolicy / Tadeusz Garlej.
Tadeusz Garlej
47-55   Pobierz
Opis
artykułu
O potrzebie opracowania Mazowieckiego Słownika Biograficznego / Jan Bolesław Nycek.
Jan Bolesław Nycek
56-60   Pobierz
Opis
artykułu
Kilka uwag o "Repertuarze Teatru w Płocku" Barbary Konarskiej-Pabiniak / Jan B. Nycek.
Jan Bolesław Nycek
61-62   Pobierz
Opis
artykułu
Dziewięćsetna rocznica urodzin Bolesława III Krzywoustego.
62-64   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.