wydawca: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
ISSN: 1689-4774
Informacje o autorach.
6   Pobierz
Opis
artykułu
Od Redaktora Naczelnego / Zbigniew Strzelecki.
Zbigniew Strzelecki
7-8   Pobierz
Opis
artykułu
Samorząd województwa jako podmiot zarządzania regionalnego / Adam Struzik.
Adam Struzik
11-22   Pobierz
Opis
artykułu
Znaczenie administracji publicznej i partnerów społecznych we wdrażaniu nowej strategii lizbońskiej / Joachim Osiński.
Joachim Osiński
23-46   Pobierz
Opis
artykułu
Województwo mazowieckie na mapie atrakcyjności inwestycyjnej Polski / Hanna Godlewska-Majkowska.
Hanna Godlewska-Majkowska
47-61   Pobierz
Opis
artykułu
Popyt społeczno-gospodarczy jako przesłanka kształtowania sieci lotnisk na przykładzie Mazowsza / Tomasz Komornicki, Przemysław Śleszyński.
Tomasz Komornicki, Przemysław Śleszyński
63-93   Pobierz
Opis
artykułu
Lotnictwo sanitarne i drogowa dostępność komunikacyjna do lotnisk lokalnych w województwie mazowieckim / Piotr Siłka, Marcin Stępniak.
Piotr Siłka, Marcin Stępniak
95-107   Pobierz
Opis
artykułu
Ochrona środowiska : aspekty prawne zagadnienia / Agnieszka Jakubowska.
Agnieszka Jakubowska
109-127   Pobierz
Opis
artykułu
Bariery i szanse w rozwoju lokalnym ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich / Tomasz Zegar.
Tomasz Zegar
129-144   Pobierz
Opis
artykułu
Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii na Mazowszu / Katarzyna Kowalczuk, Paweł Szcześniak.
Katarzyna Kowalczuk, Paweł Szcześniak
147-152   Pobierz
Opis
artykułu
Gospodarka odpadami w województwie mazowieckim / Elżbieta Anuszewska.
Elżbieta Anuszewska
153-160   Pobierz
Opis
artykułu
RIS MAZOVIA - regionalna strategia innowacji dla Mazowsza / Marcin Postawka.
Marcin Postawka
161-164   Pobierz
Opis
artykułu
Regionalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i słuchaczy / Hanna Godowska, Mirosław Krusiewicz.
Hanna Godowska, Mirosław Krusiewicz
165-169   Pobierz
Opis
artykułu
Trendy rozwojowe Mazowsza - projekt współfinansowany ze środków programu operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 8.1.4 / Tomasz Zegar.
Tomasz Zegar
173-179   Pobierz
Opis
artykułu
Informacje dla autorów publikujących w periodyku "Mazowsze Studia Regionalne".
181-183   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.