wydawca: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
ISSN: 1689-4774
Od Redaktora Naczelnego / Zbigniew Strzelecki.
Zbigniew Strzelecki
7-8   Pobierz
Opis
artykułu
Rola samorządów w polityce regionalnej / Danuta Hübner.
Danuta Hübner
11-31   Pobierz
Opis
artykułu
Pomiar skuteczności i efektywności w urzędach administracji samorządowej : podejście metodologiczne / Krzysztof Opolski, Piotr Modzelewski.
Krzysztof Opolski, Piotr Modzelewski
33-51   Pobierz
Opis
artykułu
Dostępność metropolii jako warunek konkurencyjności polskiej przestrzeni / Przemysław Śleszyński.
Przemysław Śleszyński
53-71   Pobierz
Opis
artykułu
Samorząd terytorialny a rozwój zrównoważony obszarów metropolitalnych / Mirosław Grochowski.
Mirosław Grochowski
73-88   Pobierz
Opis
artykułu
Uwarunkowania środowiskowe planowanych nowych portów lotniczych na Mazowszu / Jerzy Solon, Krzysztof Błażejczyk.
Jerzy Solon, Krzysztof Błażejczyk
89-112   Pobierz
Opis
artykułu
Badanie systemu do redukcji zmian temperatury nawierzchni mostu (wiaduktu) w cyklach sezonowych i dziennych przez akumulację energii słonecznej z jego powierzchni w gruncie : część I / Małgorzata Leszczyńska-Domańska, Roman Domański.
Roman Domański, Małgorzata Leszczyńska-Domańska
113-134   Pobierz
Opis
artykułu
Wybrane czynniki konkurencyjności województwa mazowieckiego / Dariusz Piotrowski, Roman Szabłowski, Anna Nitka.
Dariusz Piotrowski, Roman Szabłowski, Anna Nitka
139-160   Pobierz
Opis
artykułu
Poziom wykształcenia ludności jako czynnik rozwoju regionalnego na przykładzie województwa mazowieckiego / Tomasz Sałański.
Tomasz Sałański
161-184   Pobierz
Opis
artykułu
"Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów. W poszukiwaniu nowych miar", pod red. Hanny Godlewskiej-Majkowskiej, Warszawa 2008 : [recenzja] / Elżbieta Mączyńska.
Hanna Godlewska-Majkowska, Elżbieta Mączyńska
189-194   Pobierz
Opis
artykułu
"Zróżnicowanie rozwoju polskich regionów. Elementy teorii i próba diagnozy", pod red. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Łódź 2008 : [recenzja] / Roman Szul.
Eugeniusz Kwiatkowski, Roman Szul
195-199   Pobierz
Opis
artykułu
Informacje o książce "Ocena projektów europejskich 2007-2013" autorstwa Tadeusza A. Grzeszczyka / Czesław Marcinkowski.
Czesław Marcinkowski, Tadeusz A. Grzeszczyk
201-203   Pobierz
Opis
artykułu
Informacje dla autorów publikujących w periodyku "Mazowsze Studia Regionalne".
205-207   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.