wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0860-5637
opis: Tom 1 pochodzi z Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej


Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.