wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0860-5637
opis: Tom 1 pochodzi z Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej
Od wydawcy / Zbigniew Kruszewski.
Zbigniew Kruszewski
9   Pobierz
Opis
artykułu
Płock i ziemia płocka przed wybuchem powstania styczniowego 1861-1862 / Marian Chudzyński.
Marian Chudzyński
13-24   Pobierz
Opis
artykułu
Duchowieństwo katolickie diecezji płockiej w okresie powstania styczniowego / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski
25-42   Pobierz
Opis
artykułu
Edward Jurgens (1824-1863) a powstanie styczniowe / Anna Maria Stogowska.
Anna Maria Stogowska
43-53   Pobierz
Opis
artykułu
Ostatnie tygodnie życia generała Zygmunta Padlewskiego / Anna Maria Stogowska.
Anna Maria Stogowska
54-63   Pobierz
Opis
artykułu
Losy zesłańców syberyjskich w twórczości Aleksandra Sochaczewskiego / Katarzyna Stołoska-Fuz.
Katarzyna Stołoska-Fuz
64-84   Pobierz
Opis
artykułu
Powstanie styczniowe na Mazowszu północnym : kilka uwag w sprawie dotychczasowych badań i kierunków dalszych poszukiwań badawczych / Leszek Zygner.
Leszek Zygner
85-93   Pobierz
Opis
artykułu
Płocki eksperyment "kosmicznej lekcji" / Daniel Korzan.
Daniel Korzan
97-113   Pobierz
Opis
artykułu
Career possibilities of academic teachers in Płock illustrated with an example of a major in social work / Tomasz Kruszewski.
Tomasz Kruszewski
114-126   Pobierz
Opis
artykułu
Теоретико-методологические основы педагогической историографии / Дмитрий Молоков.
Дмитрий Молоков
127-133   Pobierz
Opis
artykułu
Formy publicznoprawne współdziałania powiatów i województw / Monika Giżyńska.
Monika Giżyńska
137-144   Pobierz
Opis
artykułu
Wykorzystanie środków z funduszy strukturalnych w zakresie wzmocnienia potencjału instytucjonalnego administracji publicznej - doskonalenie kadr szczebla samorządowego i rządowego w latach 2007-2013 / Michał Luczewski, Piotr Nasiadko.
Michał Luczewski, Piotr Nasiadko
145-163   Pobierz
Opis
artykułu
Geneza instytucji syndyka masy upadłości na tle rozwoju regulacji prawa upadłościowego / Waldemar Podel.
Waldemar Podel
164-191   Pobierz
Opis
artykułu
Kwalifikacje organów wykonawczych gmin - historia i współczesność / Józef Strzelecki.
Józef Strzelecki
192-208   Pobierz
Opis
artykułu
Szczęście społeczeństwa jako cel polityki państwa / Brunon Bartz.
Brunon Bartz
211-222   Pobierz
Opis
artykułu
Strategia rozwoju Towarzystwa Naukowego Płockiego w zakresie działalności naukowej oraz promującej i upowszechniającej naukę / Zbigniew P. Kruszewski.
Zbigniew P. Kruszewski
223-252   Pobierz
Opis
artykułu
Niepewność w zarządzaniu zasobami naturalnymi w kontekście instytucjonalnym / Krzysztof Kuźniewski.
Krzysztof Kuźniewski
253-266   Pobierz
Opis
artykułu
Działalność Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego / Piotr Skłodowski, Józef Chojnicki.
Piotr Skłodowski, Józef Chojnicki
267-302   Pobierz
Opis
artykułu
Społeczeństwo a kształtowanie bezpieczeństwa państwa / Remigiusz Wiśniewski.
Remigiusz Wiśniewski
303-317   Pobierz
Opis
artykułu
Recenzenci.
319   Pobierz
Opis
artykułu
Autorzy.
321-322   Pobierz
Opis
artykułu
Informacje dla autorów.
323-324   Pobierz
Opis
artykułu
Procedura recenzowania zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego : "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, Warszawa 2011.
325   Pobierz
Opis
artykułu
Recenzja artykułu zgłoszonego do publikacji w "Roczniku Towarzystwa Naukowego Płockiego".
326-328   Pobierz
Opis
artykułu
Zabezpieczanie oryginalności artykułów w "Roczniku Towarzystwa Naukowego Płockiego".
329-330   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.