wydawca: Towarzystwo Naukowe Płockie
ISSN: 0860-5637
opis: Tom 1 pochodzi z Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej
Od wydawcy / Zbigniew Kruszewski.
Zbigniew Kruszewski
13   Pobierz
Opis
artykułu
Radziwiacy i płocczanie, czyli o społecznym tworzeniu wizerunku sąsiada / Tadeusz Baraniuk.
Tadeusz Baraniuk
17-32   Pobierz
Opis
artykułu
Romowie w Płocku : życie w mieście a sposób konstruowania tożsamości społecznej / Agnieszka J. Kowarska.
Agnieszka Kowarska
33-47   Pobierz
Opis
artykułu
Wokół problematyki tożsamości / Katarzyna Waszczyńska.
Katarzyna Waszczyńska
48-73   Pobierz
Opis
artykułu
Apteki w Guberni Płockiej w latach 1865-1915 / Marta Milewska.
Marta Milewska
77-108   Pobierz
Opis
artykułu
Mariensztat - między rekonstrukcją a twórczym nawiązaniem do nowoczesności : historia i odbudowa jednego z najmniejszych osiedli warszawskich / Katarzyna Rogalska.
Katarzyna Rogalska
109-167   Pobierz
Opis
artykułu
Stan sanitarny miast i wsi powiatu płockiego w okresie Drugiej Rzeczypospolitej / Janusz Szczepański.
Janusz Szczepański
168-185   Pobierz
Opis
artykułu
"Pan Tadeusz" w kulturze literackiej polskiego uchodźstwa i emigracji XX wieku : świadectwa odbioru / Marcin Lutomierski.
Marcin Lutomierski
189-206   Pobierz
Opis
artykułu
Zaduma nad językiem ojczystym, czyli nowe zadania dla dydaktyków i miłośników literatury / Agnieszka Wasilewska.
Agnieszka Wasilewska
207-222   Pobierz
Opis
artykułu
Początki szkolnego czytania Norwida do roku 1918 / Wioletta Żórawska.
Wioletta Żórawska
223-235   Pobierz
Opis
artykułu
Становление теории реформирования образования в российской педагогике : историография вопроса / Larisa N. Danilova.
Larisa N. Danilova
239-247   Pobierz
Opis
artykułu
How to assess the effectiveness of the informal learning? Controversies about the procedures PLA (Prior Learning Assessment) in Polish higher education / Anna Frąckowiak.
Anna Frąckowiak
248-263   Pobierz
Opis
artykułu
FUNcube – cosmic teaching aid / Daniel Korzan.
Daniel Korzan
264-272   Pobierz
Opis
artykułu
Педагог и одаренный ребенок : проблема взаимодействия / Dimitry S. Molokov.
Dimitry S. Molokov
273-283   Pobierz
Opis
artykułu
Charakter prawny kontroli skarbowej i podatkowej prowadzonej u przedsiębiorcy / Rafał Bernat.
Rafał Bernat
287-304   Pobierz
Opis
artykułu
Rewitalizacja w Płocku : raport z badania sondażowego / Andrzej Kansy, Michał Balski, Marcin Berliński, Julia Mianecka, Dorota Chudowska-Rączka, Agnieszka Malinowska, Iwona Stanowska.
Andrzej Kansy, Michał Balski, Berliński Marcin, Julia Mianecka, Dorota Chudowska-Rączka, Agnieszka Malinowska, Iwona Stanowska
307-390   Pobierz
Opis
artykułu
Zasoby ludzkie w organizacjach pozarządowych Mazowsza Płockiego a polityka równości szans kobiet i mężczyzn / Marzena Kapuścińska.
Marzena Kapuścińska
391-436   Pobierz
Opis
artykułu
Dlaczego warto zajmować się treningiem sportowym, turystyką kwalifikowaną i krajoznawstwem – oraz od czasu do czasu wypoczywać w krainie mazowieckiej? / Jerzy Damrosz.
Jerzy Damrosz
439-452   Pobierz
Opis
artykułu
"Na marginesie swobody. "Notatki Płockie" (1956-2011) – historia i polityka", Andrzej Kansy, Warszawa 2012 : [recenzja] / Janusz Szczepański.
Janusz Szczepański, Andrzej Kansy
455-461   Pobierz
Opis
artykułu
"Dzieje Gąbina i okolic, Miasto i Gmina Gąbin", Janusz Szczepański, Gąbin-Pułtusk 2013 : [recenzja] / Marian Chudzyński.
Janusz Szczepański, Marian Chudzyński
462-475   Pobierz
Opis
artykułu
Konferencja naukowa pt. "Zarządzanie w erze turbulencji", Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej, 14 marca 2014 r. : odpowiedź na zadane pytania / Konrad Jaskóła.
Konrad Jaskóła
479-493   Pobierz
Opis
artykułu
Świat należy nie tylko objaśniać, ale i przekształcać... : rozmowa z profesorem dr. hab. Jerzym Damroszem / Jerzy Damrosz, Andrzej Kansy.
Andrzej Kansy, Jerzy Damrosz
494-507   Pobierz
Opis
artykułu
Recenzenci.
509   Pobierz
Opis
artykułu
Autorzy.
511-513   Pobierz
Opis
artykułu
Informacje dla autorów.
515-516   Pobierz
Opis
artykułu
Procedura recenzowania zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego : (Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, Warszawa 2011).
517-520   Pobierz
Opis
artykułu
Zabezpieczanie oryginalności artykułów w "Roczniku Towarzystwa Naukowego Płockiego".
521-522   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.