Mazowieckie Studia Humanistyczne, t. 13 (2012), nr 1-2
wydawca: Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna
ISSN: 1234-5075
Kilka uwag na temat wpływów imiennictwa bizantyńskiego na imiona chrzestne wybranych książąt ruskich (X-XI wiek) / Grzegorz Rostkowski.
Grzegorz Rostkowski
5-14   Pobierz
Opis
artykułu
Czesi na polskim Wołyniu w latach międzywojennych / Michał Jarnecki.
Michał Jarnecki
15-33   Pobierz
Opis
artykułu
Bałkany w planowaniu strategicznym sprzymierzonych : rok 1939 / Tadeusz Rawski.
Tadeusz Rawski
35-59   Pobierz
Opis
artykułu
Studenteneinsatz na terenie dystryktu lubelskiego w latach 1942-1944 / Katarzyna Wójcik.
Katarzyna Wójcik
61-82   Pobierz
Opis
artykułu
Ironia i autoironia w prozie polskiej XVI i XVII wieku : (wybrane zagadnienia) / Piotr Pirecki.
Piotr Pirecki
83-98   Pobierz
Opis
artykułu
Język Kościoła. Kto go rozumie? : (trzy mowy pogrzebowe) / Katarzyna Karaskiewicz.
Katarzyna Karaskiewicz
99-118   Pobierz
Opis
artykułu
Dlaczego literatury słowiańskie są marginalizowane w międzynarodowym ruchu komparatystycznym? / Halina Janaszek-Ivaničková.
Halina Janaszek-Ivaničková
119-130   Pobierz
Opis
artykułu
Antropocentryczna i personalistyczna edukacja lietracko-kulturalna / Eugeniusz Cyniak.
Eugeniusz Cyniak
131-138   Pobierz
Opis
artykułu
Przemoc w rodzinie jako przykład dysfunkcjonalności rodziny / Henryk Bednarski.
Henryk Bednarski
139-160   Pobierz
Opis
artykułu
Sytuacja rodzinna czynnikiem kształtującym losy edukacyjne dziecka - przegląd zagadnienia w literaturze / Grażyna Cęcelek.
Grażyna Cęcelek
161-167   Pobierz
Opis
artykułu
Pedagogiczne i filozoficzne aspekty edukacji dla bezpieczeństwa / Wacław Bawej.
Wacław Bawej
169-182   Pobierz
Opis
artykułu
Kapitał ludzki i społeczny a zarządzanie wiedzą / Mirosław Bereziński, Jerzy Hołubiec, Dariusz Wagner.
Mirosław Bereziński, Jerzy Hołubiec, Dariusz Wagner
183-203   Pobierz
Opis
artykułu
Region łowicki w świetle współczesnych koncepcji teoretyczno-metodycznych / Jolanta Eliza Żółtowska.
Jolanta Eliza Żółtowska
205-215   Pobierz
Opis
artykułu
Peregrynacje łowickie 1939-1945 / Jerzy Kaźmirski.
Jerzy Kaźmirski
217-251   Pobierz
Opis
artykułu
Modele nazewnicze w antroponimii ludowej mieszkańców okolic Łowicza / Dorota Lewandowska-Jaros.
Dorota Lewandowska-Jaros
253-273   Pobierz
Opis
artykułu
U źródeł sojuszu polsko-rumuńskiego / Wiesław Balcerak.
Wiesław Balcerak
274-284   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.