wydawca: Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna
ISSN: 1234-5075
Słowo wstępne / Wiesław Balcerak.
Wiesław Balcerak
5-6   Pobierz
Opis
artykułu
Oświata w działalności i publicystyce Tomasza Nocznickiego / Henryk Mierzwiński.
Henryk Mierzwiński
7-29   Pobierz
Opis
artykułu
Sienkiewicza "Za chlebem" i Żeromskiego odkrywanie Ameryki / Wojciech Jerzy Podgórski.
Wojciech Jerzy Podgórski
31-41   Pobierz
Opis
artykułu
Twórczość etyczna Karola Wojtyły / Józef Jaroń.
Józef Jaroń
43-61   Pobierz
Opis
artykułu
Polska myśl naukowo-techniczna w wojnie z Niemcami 1939-1945 / Piotr Matusak.
Piotr Matusak
63-85   Pobierz
Opis
artykułu
Chrześcijańska etyka pracy w świadectwie źródeł biblijnych / Marian Filipiak.
Marian Filipiak
87-96   Pobierz
Opis
artykułu
Filozofia techniki a bioetyka / Eugeniusz Rejnat.
Eugeniusz Rejnat
97-106   Pobierz
Opis
artykułu
Marie-Dominique Chenu - życie i twórczość (1895-1990) / Henryk Piluś.
Henryk Piluś
107-110   Pobierz
Opis
artykułu
Polska lokalna w oczach młodzieży / Izabella Bukraba-Rylska.
Izabella Bukraba-Rylska
111-120   Pobierz
Opis
artykułu
Dwór Bacciarellich w Osieku koło Łowicza / Aleksander Bacciarelli.
Aleksander Bacciarelli
121-138   Pobierz
Opis
artykułu
Desperacka próba obrony : listy Ławrientiego Berii z celi więziennej, 28 czerwca-2 lipca 1953 r. / Jan Sobczak.
Jan Sobczak
139-155   Pobierz
Opis
artykułu
Troska Jana Pawła II o przyszłość wspólnoty ludzkiej / Henryk Piluś.
Henryk Piluś, Karol Wojtyła
156-164   Pobierz
Opis
artykułu
"Polska-Białoruś 1918-1945. Zbiór studiów i materiałów", pod red. Wiesława Balceraka, Warszawa 1994 : [recenzja] / Piotr Matusak.
Piotr Matusak, Wiesław Balcerak
164-166   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Integracja Europy. Historia-Problemy-Przyszłość" / Piotr Matusak.
Piotr Matusak
167-169   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z sesji "Polska i Rumunia w Europie Środkowej" / Piotr Matusak.
Piotr Matusak
170-173   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.