wydawca: Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna
ISSN: 1234-5075
Polskie fascynacje młodym cesarzem Mikołajem II : geneza jego wizyty warszawskiej we wrześniu 1897 roku i próba polsko-rosyjskiej "ugody" / Jan Sobczak.
Jan Sobczak
5-39   Pobierz
Opis
artykułu
Masowe deportacje polskiej ludności cywilnej w głąb ZSRR w latach 1940-1941 : próba weryfikacji danych / Daniel Boćkowski.
Daniel Boćkowski
41-51   Pobierz
Opis
artykułu
Krystalizacja polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych wobec Związku Sowieckiego w latach 1945-1947 / Michał Jerzy Zacharias.
Michał Jerzy Zacharias
53-74   Pobierz
Opis
artykułu
Rozwój stosunków interpersonalnych dzieci i młodzieży będącej w normie i w patologii / Leon Niebrzydowski.
Leon Niebrzydowski
75-89   Pobierz
Opis
artykułu
Aktualny stan bioetyki w Polsce - refleksje - propozycje / Józef Jaroń.
Józef Jaroń
91-111   Pobierz
Opis
artykułu
Agroturystyka a odnowa środowiska lokalnego : założenia - realia - konteksty / Izabella Bukraba-Rylska.
Izabella Bukraba-Rylska
113-126   Pobierz
Opis
artykułu
Trudne początki demokracji lokalnej : wysiłki na rzecz odbudowy samorządu terytorialnego w latach osiemdziesiątych / Bronisław Ryś.
Bronisław Ryś
127-142   Pobierz
Opis
artykułu
Kościół - humanizm - kultura : homilia na inaugurację trzeciego roku akademickiego Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu / Alojzy Orszulik.
Alojzy Orszulik
143-146   Pobierz
Opis
artykułu
Bobrowniki : próba analizy rozwoju przestrzennego wsi / Jolanta Korepta.
Jolanta Korepta
147-163   Pobierz
Opis
artykułu
Nieznany wyroby majolikowe Fundacji ks. Anzelma Grzesiewicza dla kościoła parafialnego w Kocierzewie / Walerian Warchałowski.
Walerian Warchałowski
165-173   Pobierz
Opis
artykułu
Zbiór obrazów i dzieł sztuki pozostawiony rodzinie przez Marcelego Bacciarellego / Aleksander Bacciarelli.
Aleksander Bacciarelli
175-195   Pobierz
Opis
artykułu
Wójtowie Warty w późnym średniowieczu / Agnieszka Bartoszewicz.
Agnieszka Bartoszewicz
197-204   Pobierz
Opis
artykułu
Wywiad udzielony przez profesora Marie-Dominique Chenu Henrykowi Pilusiowi.
Henryk Piluś, Marie-Dominique Chenu
205-212   Pobierz
Opis
artykułu
Dyrektywy sowieckiej agresji na Polskę we wrześniu 1939 roku / Czesław Grzelak, Stanisław Jaczyński.
Czesław Grzelak, Stanisław Jaczyński
213-222   Pobierz
Opis
artykułu
W pierwszą po klęsce wrześniowej rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego / Tadeusz Kisielewski.
Tadeusz Kisielewski
223-232   Pobierz
Opis
artykułu
Łowiczanin - przywódca "białej" Rosji : nowości rosyjskie o gen. Antonie Denikinie / Jan Sobczak.
Jan Sobczak
233-238   Pobierz
Opis
artykułu
"Ziemie dzielnicy pruskiej w polskich koncepcjach i działalności politycznej 1864-1939", Marian Mroczko, Gdańsk 1994 : [recenzja] / Jerzy Przybylski.
Jerzy Przybylski, Marian Mroczko
238-240   Pobierz
Opis
artykułu
"Jasna Góra w latach okupacji hitlerowskiej", Janusz Zbudniewek, Kraków 1994 : [recenzja] / Piotr Matusak.
Piotr Matusak, Janusz Zbudniewek
240-246   Pobierz
Opis
artykułu
"Oficerowie Armii Radzieckiej w Wojsku Polskim 1943-1968", Edward Jan Nalepa, Warszawa 1995 : [recenzja] / Czesław Grzelak.
Czesław Grzelak, Edward Jan Nalepa
246-251   Pobierz
Opis
artykułu
"Borejsza i Różański. Przyczynek do dziejów stalinizmu w Polsce", Barbara Fijałkowska, Olsztyn 1995 : [recenzja] / Tadeusz J. Żółciński.
Tadeusz J. Żółciński, Barbara Fijałkowska
252-254   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z międzynarodowej sesji nt. "Ostatnie lata I Rzeczypospolitej" / Piotr Matusak.
Piotr Matusak
255-258   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji nt. "Miejsce wyższego szkolnictwa niepaństwowego w systemie edukacji narodowej" / Jan Bogusz.
Jan Bogusz
258-264   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z sesji nt. "Od Wersalu do Poczdamu" / Aleksandra J. Leinwand.
Aleksandra J. Leinwand
264-272   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.