wydawca: Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna
ISSN: 1234-5075
Pokolenia inteligencji Drugiej Rzeczypospolitej / Ludwik Hass.
Ludwik Hass
5-28   Pobierz
Opis
artykułu
Wrzesień 1939 roku w Polsce : splot wydarzeń militarnych i politycznych / Marek Kazimierz Kamiński.
Marek Kazimierz Kamiński
29-44   Pobierz
Opis
artykułu
Dyskusje nad zadaniami nauki w polskiej filozofii II połowy XIX wieku : między pragmatyzmem a ideą nauki czystej / Włodzimierz Tyburski.
Włodzimierz Tyburski
45-54   Pobierz
Opis
artykułu
Kryzys teorii wychowania w warunkach transformacji ustrojowej w Polsce / Edward Ciupak.
Edward Ciupak
55-63   Pobierz
Opis
artykułu
Eco - nasz współczesny / Grzegorz Gazda.
Grzegorz Gazda
65-74   Pobierz
Opis
artykułu
Motyw księgi w poezji Czesława Miłosza / Ziemowit Skibiński.
Ziemowit Skibiński
75-94   Pobierz
Opis
artykułu
Zsyłka na Sybir w rosyjskiej i polskiej literaturze / Eugenia Kucharska.
Eugenia Kucharska
95-102   Pobierz
Opis
artykułu
Mirona Białoszewskiego wariacje epistemologiczne / Henryk Pustkowski.
Henryk Pustkowski
103-113   Pobierz
Opis
artykułu
O składni historyczno-porównawczej języków słowiańskich : zagadnienia historii i metodologii badań / Stanisław Siatkowski.
Stanisław Siatkowski
115-136   Pobierz
Opis
artykułu
Zbiór obrazów i dzieł sztuki pozostawiony rodzinie przez Marcelego Bacciarellego : obrazy innych mistrzów - wzorce / Aleksander Bacciarelli.
Aleksander Bacciarelli
137-147   Pobierz
Opis
artykułu
Szkic dziejów parafii rzymskokatolickiej Janisławice (dekanat skierniewicki) do połowy XVI wieku / Jan Józefecki.
Jan Józefecki
149-159   Pobierz
Opis
artykułu
Początki broni palnej w Łowiczu / Jan Szymczak.
Jan Szymczak
161-170   Pobierz
Opis
artykułu
Pieczyska łowickie / Jolanta Korepta-Żółtowska.
Jolanta Korepta-Żółtowska
171-181   Pobierz
Opis
artykułu
Deklaracja lojalności obywateli polskich narodowości białoruskiej dla gen. Władysława Sikorskiego / Daniel Boćkowski.
Daniel Boćkowski
183-196   Pobierz
Opis
artykułu
"Technika a przeznaczenie człowieka", Henryk Skolimowski, Warszawa 1995 : [recenzja] / Włodzimierz Tyburski.
Włodzimierz Tyburski, Henryk Skolimowski
197-201   Pobierz
Opis
artykułu
"Pół wieku dziejów Polski 1939-1989", Andrzej Paczkowski, Warszawa 1995 : [recenzja] / Tadeusz J. Żółciński.
Andrzej Paczkowski, Tadeusz J. Żółciński
201-203   Pobierz
Opis
artykułu
"Kobieta w mieście polskim w drugiej połowie XVI i w XVII wieku", Andrzej Karpiński, Warszawa 1995 : [recenzja] / Tadeusz J. Żółciński.
Andrzej Karpiński, Tadeusz J. Żółciński
203-207   Pobierz
Opis
artykułu
"Wojna 1920 roku na Mazowszu i Podlasiu", Janusz Szczepański, Warszawa-Pułtusk 1995 : [recenzja] / Michał Marian Grzybowski.
Janusz Szczepański, Michał Marian Grzybowski
207-212   Pobierz
Opis
artykułu
"Dzieje i funkcje Biblioteki Towarzystwa Naukowego Płockiego (1820-1985)", Anna Maria Stogowska, Płock 1994 : [recenzja] / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski, Anna Maria Stogowska
212-217   Pobierz
Opis
artykułu
"Typen des einfachen Satzes im Polnischen und ihre deutschen Entsprechungen", Ulrich Drechsel, Hamburg 1994 : [recenzja] / Borys Norman.
Borys Norman, Ulrich Drechsel
218-220   Pobierz
Opis
artykułu
"Wojna polsko-sowiecka 1939)", Ryszard Szawłowski (Karol Liszewski), Warszawa 1995 : [recenzja] / Jerzy Prochowicz.
Jerzy Prochowicz, Ryszard Szawłowski, Karol Liszewski
221-223   Pobierz
Opis
artykułu
"Próby modernizowania edukacji nauczycieli", pod red. Krystyny Duraj-Nowakowej, Kraków 1995 : [recenzja] / Bernadetta Ślusarek.
Bernadetta Ślusarek, Krystyna Duraj-Nowakowa
224-228   Pobierz
Opis
artykułu
"Społeczeństwo polskie wobec martyrologii i walki Żydów w latach II wojny światowej. Materiały z sesji w Instytucie Historii PAN w dniu 11 III 1993 r.", Krzysztof Dunin-Wąsowicz, Warszawa 1996 : [recenzja] / Andrzej Koryn.
Krzysztof Dunin-Wąsowicz, Andrzej Koryn
228-230   Pobierz
Opis
artykułu
Rodzina polska u progu XXI wieku : sprawozdanie z I Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego w MWSH-P w Łowiczu / Henryk Cudak.
Henryk Cudak
231-235   Pobierz
Opis
artykułu
Blaski i cienie pracy historyka - wykład prof. Janusza Tazbira / Andrzej Koryn.
Andrzej Koryn
235-238   Pobierz
Opis
artykułu
Historiografia na przełomie dziejów : polsko-rosyjska konferencja naukowa w Mądralinie / Jan Sobczak.
Jan Sobczak
238-243   Pobierz
Opis
artykułu
List Aliny Chyczewskiej w sprawie artykuły Aleksandra Bacciarellego w "Mazowieckich Studiach Humanistycznych" / Alina Chyczewska.
Alina Chyczewska
245-247   Pobierz
Opis
artykułu
Odpowiedź Aleksandra Bacciarellego na list Aliny Chyczewskiej / Aeksander Bacciarelli.
Aleksander Bacciarelli
247-248   Pobierz
Opis
artykułu
List Ryszarda Szawłowskiego z uwagami do recenzji Jerzego Prochwicza / Ryszard Szawłowski.
Ryszard Szawłowski
248-251   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.