wydawca: Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna
ISSN: 1234-5075
Sprawa bułgarsko-jugosłowiańskiej współpracy wojskowej po przewrocie w Bułgarii 9 września 1944 roku / Elżbieta Znamierowska-Rakk.
Elżbieta Znamierowska-Rakk
5-30   Pobierz
Opis
artykułu
Ugrupowania polityczne wobec Kościoła w Polsce w świetle wypowiedzi programowych w latach 1989-1997 / Paweł Borecki.
Paweł Borecki
31-93   Pobierz
Opis
artykułu
Niepokoje historyka historiografii / Andrzej Wierzbicki.
Andrzej Wierzbicki
95-100   Pobierz
Opis
artykułu
Koncepcje dziejów Polski w powojennej historiografii polskiej / Rafał Stobiecki.
Rafał Stobiecki
101-109   Pobierz
Opis
artykułu
Historiografia bez cenzury? / Zbigniew Romek.
Zbigniew Romek
111-114   Pobierz
Opis
artykułu
Wspólne wyzwania : literaturoznawcy polscy o historii / Stefan Wrzosek.
Stefan Wrzosek
115-122   Pobierz
Opis
artykułu
Historiografia Litwy niepodległej (1988-2000) / Piotr Łossowski.
Piotr Łossowski
123-137   Pobierz
Opis
artykułu
Przybyszewski a Dostojewski. "Dzieci szatana" i "Biesy" / Urszula Teresiak.
Urszula Teresiak
139-146   Pobierz
Opis
artykułu
"Filozofia współczesna. Główne nurty", Andrzej Miś, Warszawa 2000 : [recenzja] / Wojciech Słomski.
Wojciech Słomski, Andrzej Miś
146-149   Pobierz
Opis
artykułu
"Štúrovci a Hegel. K problematike slovenského heglianizmu a antiheglianizmu", Rudolf Dupkala, Prešov 2000 : [recenzja] / Wojciech Słomski.
Wojciech Słomski, Rudolf Dupkala
150-153   Pobierz
Opis
artykułu
"Z pasją naprzód", Franciszek Moskal, Warszawa 2002 : [recenzja] / Tadeusz Kisielewski.
Tadeusz Kisielewski, Franciszek Moskal
153-159   Pobierz
Opis
artykułu
"Che Guevara", Andrew Sinclair, Warszawa 2000 : [recenzja] / Katarzyna Szczepanek.
Katarzyna Szczepanek, Andrew Sinclair
159-163   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.