wydawca: Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna
ISSN: 1234-5075
Słowo od Redakcji.
5-6   Pobierz
Opis
artykułu
Tabula gratulatoria.
7-8   Pobierz
Opis
artykułu
Profesor Janusz Pajewski / Tomasz Schramm.
Tomasz Schramm
9-13   Pobierz
Opis
artykułu
La Petite Pologne à Paris (Mała Polska w Paryżu) / Zygmunt Boras.
Zygmunt Boras
15-20   Pobierz
Opis
artykułu
Konflikty wyznaniowe w XVI i XVII-wiecznej Francji widziane oczyma ówczesnych Polaków / Konrad Białecki.
Konrad Białecki
21-30   Pobierz
Opis
artykułu
Formy aktywności kolegium jezuickiego w Poznaniu w XVI-XVIII wieku / Maciej Serwański.
Maciej Serwański
31-39   Pobierz
Opis
artykułu
Założenie obserwatorium astronomicznego w Poznaniu i jego międzynarodowe znaczenie / Maciej Forycki.
Maciej Forycki
41-49   Pobierz
Opis
artykułu
Adam Jerzy Czartoryski - prekursor zjednoczonej Europy / Jerzy Łukaszewski.
Jerzy Łukaszewski
51-61   Pobierz
Opis
artykułu
Jeszcze raz o sporach o drogi do odzyskania niepodległości Polski po klęsce powstania listopadowego / Wojciech Wrzesiński.
Wojciech Wrzesiński
63-77   Pobierz
Opis
artykułu
Lista Polaków usuniętych z kantonów Vaud i Genewa po wyprawie sabaudzkiej z lutego 1834 roku / Sławomir Kalembka.
Sławomir Kalembka
79-88   Pobierz
Opis
artykułu
Brytyjskie środowiska polonofilskie w dobie wczesnowiktoriańskiej / Krzysztof Marchlewicz.
Krzysztof Marchlewicz
89-102   Pobierz
Opis
artykułu
Emigracja polska wobec wydarzeń 1870 i 1871 roku / Marian Zgórniak.
Marian Zgórniak
103-107   Pobierz
Opis
artykułu
Rosyjski podbój Turkiestanu w drugiej połowie XIX wieku / Wiesław Olszewski.
Wiesław Olszewski
109-114   Pobierz
Opis
artykułu
Cherchez la femme : kobiety w życiu Ottona von Bismarcka / Lech Trzeciakowski.
Lech Trzeciakowski
115-124   Pobierz
Opis
artykułu
Związki kulturalne Berlina z Paryżem przed i po 1871 roku / Dorota Mazurczak.
Dorota Mazurczak
125-136   Pobierz
Opis
artykułu
Narodziny dwudziestego wieku / Witold Mazurczak.
Witold Mazurczak
137-143   Pobierz
Opis
artykułu
Szymon Askenazy i jego miejsce w historii / Aleksandra Kosicka-Pajewska.
Aleksandra Kosicka-Pajewska
145-153   Pobierz
Opis
artykułu
Nowojorska Polonia i Henryk Sienkiewicz / Danuta Płygawko.
Danuta Płygawko
155-170   Pobierz
Opis
artykułu
Helmut von Gerlach a niemiecka polityka wobec sprawy polskiej w okresie października-grudnia 1918 roku / Przemysław Hauser.
Przemysław Hauser
171-182   Pobierz
Opis
artykułu
Paneuropa Coudenhove-Kalergiego : narodziny idei / Marian Leczyk.
Marian Leczyk
183-192   Pobierz
Opis
artykułu
Politycy polscy XX wieku i ich obyczaje : stosunki wzajemne / Roman Wapiński.
Roman Wapiński
193-201   Pobierz
Opis
artykułu
Witold Kamieniecki's conception of the Lithuanian State / Zbigniew Wócik.
Zbigniew Wójcik
203-207   Pobierz
Opis
artykułu
Koncepcja "międzymorza" w ujęciu Włodzimierza Wakara / Piotr Okulewicz.
Piotr Okulewicz
209-219   Pobierz
Opis
artykułu
August Zaleski jako dyplomata / Andrzej Kamieniecki.
Andrzej Kamieniecki
221-236   Pobierz
Opis
artykułu
Rola dr. Stanisława Wachowiaka w przygotowaniu i przeprowadzeniu Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu w 1929 roku / Antoni Czubiński.
Antoni Czubiński
237-248   Pobierz
Opis
artykułu
Problematyka polityczna w myśli i działalności Cyryla Ratajskiego w latach 1934-1939 / Zbigniew Dworecki.
Zbigniew Dworecki
249-255   Pobierz
Opis
artykułu
Juliusz Łukasiewicz, Ambasador RP w Paryżu o "wojnie prewencyjnej" przeciwko Niemcom w 1933 roku / Henryk Bułhak, Małgorzata Gmurczyk-Wrońska.
Henryk Bułhak, Małgorzata Gmurczyk-Wrońska
257-266   Pobierz
Opis
artykułu
Jerzy Potocki o Józefie Piłsudskim w listach do matki / Krzysztof Jankowiak.
Krzysztof Jankowiak
267-279   Pobierz
Opis
artykułu
Polska bez Piłsudskiego : z dziejów myśli piłsudczykowskiej (1935-1939) / Janusz Faryś.
Janusz Faryś
281-289   Pobierz
Opis
artykułu
Spory o charakter radzieckich planów wojennych w 1941 roku : stan dyskusji i postulaty badawcze / Jakub Wojtkowiak.
Jakub Wojtkowiak
291-299   Pobierz
Opis
artykułu
Francuzi wobec idei zjednoczenia Europy w latach II wojny światowej / Marek Mikołajczyk.
Marek Mikołajczyk
301-308   Pobierz
Opis
artykułu
Odbudowa niemieckej sceny politycznej w zachodnich strefach okupacyjnych (1945-1949) / Wojciech Krzyżaniak.
Krzyżaniak Wojciech
309-316   Pobierz
Opis
artykułu
Starania władz austriackich o powrót jeńców wojennych z Polski po II wojnie światowej - zarys problemu / Stanisław Jankowiak.
Stanisław Jankowiak
317-327   Pobierz
Opis
artykułu
Wolnomularskie loże wojskowe : od końca II wojny światowej po schyłek XX wieku / Ludwik Hass.
Ludwik Hass
329-358   Pobierz
Opis
artykułu
Miejsce Europy Środkowo-Wschodniej i Bałkanów w stosunkach międzynarodowych: rozważania / Piotr Wandycz.
Piotr Wandycz
359-366   Pobierz
Opis
artykułu
Dzieje Katedry Historii Powszechnej Nowożytnej i Najnowszej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / Tomasz Schramm.
Tomasz Schramm
367-375   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.