Mazowieckie Studia Humanistyczne, t. 10 (2004), nr 1-2
wydawca: Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna
ISSN: 1234-5075
Powstanie styczniowe w oczach Agatona Gillera / Michał Jarnecki.
Michał Jarnecki
5-32   Pobierz
Opis
artykułu
K problematice česko-polských vztahů po první světové válce / Karel Schelle.
Karel Schelle
33-57   Pobierz
Opis
artykułu
Edvard Beneš i jego polityczne cele strategiczne w kontekście celów strategicznych polityki polskiej w okresie II wojny światowej : fakty i rozważania / Tadeusz Kisielewski.
Tadeusz Kisielewski
59-81   Pobierz
Opis
artykułu
Polityka prezydenta Edvarda Beneša i rządu czechosłowackiego na emigracji wobec rządu polskiego na uchodźstwie gen. Władysława Sikorskiego (marzec-wrzesień 1942 roku) / Marek Kazimierz Kamiński.
Marek Kazimierz Kamiński
83-136   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawa polska w polityce Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych (od Teheranu do Jałty) / Jacek Tebinka.
Jacek Tebinka
137-159   Pobierz
Opis
artykułu
Josip Broz Tito i serbski "liberalizm" / Michał Jerzy Zacharias.
Michał Jerzy Zacharias
161-189   Pobierz
Opis
artykułu
Cechy społeczno-demograficzne impatriantów z lat 1996-2002 / Paweł Hut.
Paweł Hut
191-206   Pobierz
Opis
artykułu
Ku humanizacji teorii kapitału intelektualnego / Mirosław Bereziński, Jerzy Hołubiec.
Mirosław Bereziński, Jerzy Hołubiec
207-239   Pobierz
Opis
artykułu
Jolanta Kulicka - wizerunek polskiej malarki / Katarzyna Różańska.
Katarzyna Różańska
241-245   Pobierz
Opis
artykułu
Symon Petlura w historiografii PRL / Antoni Serednicki.
Antoni Serednicki
247-252   Pobierz
Opis
artykułu
Edukacyjny i kulturotwórczy wymiar pracy muzeum / Edyta Skoczylas-Krotla, Urszula Ordon.
Urszula Ordon, Edyta Skoczylas-Krotla
253-260   Pobierz
Opis
artykułu
"Emigracja polska w Wielkiej Brytanii wobec możliwości wybuchu III wojny światowej 1945-1954", Andrzej Zaćmiński, Bydgoszcz 2003 : [recenzja] / Przemysław Wójtowicz.
Przemysław Wójtowicz, Andrzej Zaćmiński
261-265   Pobierz
Opis
artykułu
"Stanisław Grabski (1871-1949): biografia polityczna", Witold Wojdyło, Toruń 2003 : [recenzja] / Piotr Niedziela.
Piotr Niedziela, Witold Wojdyło
265-269   Pobierz
Opis
artykułu
Sesja naukowa "Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie" - Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 22-24 maja 2002 r. / Tadeusz Epsztein.
Tadeusz Epsztein
271-272   Pobierz
Opis
artykułu
Trzydziestolecie Polsko-Bułgarskiej Komisji Historycznej / Elżbieta Znamierowska-Rakk.
Elżbieta Znamierowska-Rakk
273-280   Pobierz
Opis
artykułu
"Dwór polski. Zjawisko historyczne i kulturowe" : VII Seminarium Naukowe - Kielce, 16-18 października 2003 r. / Tadeusz Epsztein.
Tadeusz Epsztein
280-282   Pobierz
Opis
artykułu
"Nauczanie domowe dzieci na ziemiach polskich w XIX i na początku XX wieku : konferencja naukowa - Pieczyska, 18-19 września 2003 r. / Tadeusz Epsztein.
Tadeusz Epsztein
282-284   Pobierz
Opis
artykułu
"Wokół aktualności tomizmu" : sprawozdanie z cyklu spotkań pt. "Aktualność św. Tomasza?" przeprowadzonych w Instytucie Tomistycznym OO. Dominikanów w Warszawie / Joanna Maria Struczyk.
Joanna Maria Struczyk
284-295   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.