Mazowieckie Studia Humanistyczne, t. 11 (2005), nr 1-2
wydawca: Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna
ISSN: 1234-5075
Ordynat Stanisława Kostka Zamoyski oczami Anglika widziany / Konrad Ajewski.
Konrad Ajewski
5-26   Pobierz
Opis
artykułu
Polska opowieść oświeceniowa w świetle inspiracji zachodnioeuropejskich / Irena Łossowska.
Irena Łossowska
27-41   Pobierz
Opis
artykułu
Bezpieczeństwo i rozbrojenie w projektach Paktu Ligi Narodów / Henryk Korczyk.
Henryk Korczyk
43-54   Pobierz
Opis
artykułu
Mniejszości narodowe w myśli politycznej narodowo-demokratycznych (endeckich) ugrupowań opozycyjnych 1980-1989 / Tomasz Szczepański.
Tomasz Szczepański
55-85   Pobierz
Opis
artykułu
Czy rysuje się perspektywa nowej Rzeczypospolitej? : zapis i rozważania bieżące 2004-2005 / Tadeusz Kisielewski.
Tadeusz Kisielewski
87-158   Pobierz
Opis
artykułu
Modele relacji między państwem a Kościołem i ich wyraz we współczesnym konstytucjonalizmie / Paweł Borecki.
Paweł Borecki
159-209   Pobierz
Opis
artykułu
Lewicowy ruch oporu na południowo-wschodnim Mazowszu (Ziemia Lipska) / Stanisław Rutkowski.
Stanisław Rutkowski
211-227   Pobierz
Opis
artykułu
Koncepcja wychowania człowieka w pismach pedagogicznych Adolfa Dygasińskiego / Elżbieta Śmiechowska.
Elżbieta Śmiechowska
229-238   Pobierz
Opis
artykułu
Rodzina - jej przemiany oraz zagrożenia i problemy wychowawcze / Grażyna Cęcelek.
Grażyna Cęcelek
239-249   Pobierz
Opis
artykułu
"Wołyń 1939-1944. Eksterminacja czy walki polsko-ukraińskie. Studium historyczno-wojskowe zmagań na Wołyniu w obronie polskości, wiary i godności ludzkiej", Władysław Filar, Toruń 2003 : [recenzja] / Piotr Niedziela.
Piotr Niedziela, Władysław Filar
251-254   Pobierz
Opis
artykułu
"Za żelazną kurtyną. Europa Środkowo-Wschodnia, Związek Sowiecki i Józef Stalin w opiniach polskiej emigracji politycznej w Wielkiej Brytanii 1944/1945-1953", Tadeusz Wolsza, Warszawa 2005 : [recenzja] / Przemysław Wojtowicz.
Tadeusz Wolsza, Przemysław Wojtowicz
254-260   Pobierz
Opis
artykułu
"Kobieta i mężczyzna. Dzieje refleksji filozoficzno-społecznej", Maciej Uliński, Kraków 2001 : [recenzja] / Andrzej Waleszczyński.
Andrzej Waleszczyński, Maciej Uliński
260-264   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.