Mazowieckie Studia Humanistyczne, t. 12 (2008), nr 1-2
wydawca: Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna
ISSN: 1234-5075
Mieszkania ludów koczowniczych na stepach nadczarnomorskich i Kaukazie w okresie wędrówek ludów i wczesnego średniowiecza / Romana Barnycz-Gupieniec.
Romana Barnycz-Gupieniec
5-12   Pobierz
Opis
artykułu
W poszukiwaniu królewskich znaków : rzecz o splendorze prymasów w epoce stanisławowskiej / Katarzyna Karaskiewicz.
Katarzyna Karaskiewicz
13-49   Pobierz
Opis
artykułu
Prawa i wolności w amerykańskiej rzeczywistości przełomu XVIII i XIX wieku / Jolanta A. Daszyńska.
Jolanta A. Daszyńska
51-74   Pobierz
Opis
artykułu
Mniejszości - rewizjonizm / Wiesław Balcerak.
Wiesław Balcerak
75-91   Pobierz
Opis
artykułu
Wyspecjalizowane inicjatywy opozycji na rzecz Wschodu i problematyki narodowościowej w latach 1981-1989 / Tomasz Szczepański.
Tomasz Szczepański
93-110   Pobierz
Opis
artykułu
Typy/systemy/modele gospodarek w UE i w świecie / Stefan Kojło.
Stefan Kojło
111-148   Pobierz
Opis
artykułu
Poglądy na temat pisowni polskiej od XIII wieku do 1939 roku / Franciszek J. Nowak.
Franciszek J. Nowak
149-160   Pobierz
Opis
artykułu
Myśl społeczna Jana Stanisława Bystronia / Marek Sierakowski.
Marek Sierakowski
161-179   Pobierz
Opis
artykułu
Piękno w liczbach, czyli frekwencyjny aspekt obrazowania pejzażu w opowiadaniach Jarosława Iwaszkiewicza / Dorota Lewandowska-Jaros.
Dorota Lewandowska-Jaros
181-196   Pobierz
Opis
artykułu
Przemiany struktury i funkcji rodzin polskich w XX i XXI wieku / Henryk Bednarski.
Henryk Bednarski
197-214   Pobierz
Opis
artykułu
Pauperyzacja rodziny a zagrożenie dziecka wykluczeniem społecznym / Grażyna Cęcelek.
Grażyna Cęcelek
215-223   Pobierz
Opis
artykułu
Początki okupacji w Warszawie w raporcie dyplomaty hiszpańskiego Duque de Parcent / Miłosz Grygierczyk.
Miłosz Grygierczyk
225-233   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.