wydawca: Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna
ISSN: 1234-5075
Pokolenia inteligencji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Trzeciej Rzeczypospolitej / Ludwik Hass.
Ludwik Hass
5-50   Pobierz
Opis
artykułu
Love story sir Roberta Bevana w łowickim powiecie / Władysława Jaworska.
Władysława Jaworska
51-64   Pobierz
Opis
artykułu
Zwrot w stosunkach polsko-litewskich jesienią 1938 roku / Piotr Łossowski.
Piotr Łossowski
65-79   Pobierz
Opis
artykułu
Symon Petlura - życie i działalność / Antoni Serednicki.
Antoni Serednicki
81-100   Pobierz
Opis
artykułu
Polska myśl powstańcza XIX i XX wieku / Piotr Matusak.
Piotr Matusak
101-124   Pobierz
Opis
artykułu
Jak żyła Polonia bułgarska na przełomie wieków / Zbigniew Klejn.
Zbigniew Klejn
125-145   Pobierz
Opis
artykułu
Na styku kultur: kategorie poznawcze i dylematy moralne / Izabella Bukraba-Rylska.
Izabella Bukraba-Rylska
147-162   Pobierz
Opis
artykułu
Między oralnością a piśmiennością : strategia kolekcjonera a ludowa kultura rękopisu (XIX-XX wiek) / Roch Sulima.
Roch Sulima
163-199   Pobierz
Opis
artykułu
Osobowościowe i społeczne wyznaczniki utrzymywania sekretu / Leon Niebrzydowski, Jan Chodkiewicz.
Leon Niebrzydowski, Jan Chodkiewicz
201-210   Pobierz
Opis
artykułu
Mogielnica : z dziejów małego miasta mazowieckiego w późnym średniowieczu / Agnieszka Bartoszewicz.
Agnieszka Bartoszewicz
211-223   Pobierz
Opis
artykułu
Manufaktura sukiennicza w Skierniewicach w latach 1786-1795 / Jan Józefecki.
Jan Józefecki
225-244   Pobierz
Opis
artykułu
Mazowszanie w oddziałach piechoty zaciężnej Królestwa Polskiego w XV wieku / Tadeusz Grabarczyk.
Tadeusz Grabarczyk
245-253   Pobierz
Opis
artykułu
Stanisław Mikołajczyk na czele Międzynarodowej Unii Chłopskiej (1948-1966) / Tadeusz Ciepielak.
Tadeusz Ciepielak
255-272   Pobierz
Opis
artykułu
Fałsz i oszczerstwo jako istota komunistycznej polityki dezinformacyjnej na przykładzie książki Renauda de Jouvenela pt. "L'internationale des traîtres" ("Międzynarodówka zdrajców") / Tadeusz Kisielewski.
Tadeusz Kisielewski
273-283   Pobierz
Opis
artykułu
"Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny", t. 1-7, pod red. Haliny Zgółkowej, Poznań 1994-1996 : [recenzja] / Renata Marciniak.
Renata Marciniak, Halina Zgółkowa
285-289   Pobierz
Opis
artykułu
"Losy Polaków w Austrii po drugiej wojnie światowej 1945-1955", Andrzej Pilch, Wrocław-Warszawa-Kraków 1994 : [recenzja] / Władysław S. Kucharski.
Władysław S. Kucharski, Andrzej Pilch
290-292   Pobierz
Opis
artykułu
"Siedlce 1448-1995. 450-lecie nadania praw miejskich", pod red. Edwarda Kospatha-Pawłowskiego, Siedlce 1996 : [recenzja] / Jerzy M. Cygan.
Jerzy M. Cygan, Edward Kospath-Pawłowski
292-298   Pobierz
Opis
artykułu
"Tematy systemowe w przedszkolu: geneza i założenia, planowanie i przykłady", Krystyna Duraj-Nowakowa, Kraków 1995 : [recenzja] / Justyna Zielińska.
Krystyna Duraj-Nowakowa, Justyna Zielińska
299-302   Pobierz
Opis
artykułu
50-lecie Towarzystwa Austriacko-Polskiego / Aleksandra J. Leinwand.
Aleksandra J. Leinwand
303-305   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.