wydawca: Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna
ISSN: 1234-5075
Z dziejów miast średniowiecznych : próba odtworzenia stanu zabudowy działek budowlanych w miastach wczesno- i późnośredniowiecznych w basenie Morza Bałtyckiego / Romana Gupieniec.
Romana Gupieniec
5-36   Pobierz
Opis
artykułu
Znaczenie plebiscytu w rozwiązywaniu problemów międzynarodowych po I wojnie światowej : na przykładzie niedoszłego plebiscytu na Śląsku Cieszyńskim, Spiszu i Orawie / Ewa Orlof.
Ewa Orlof
37-42   Pobierz
Opis
artykułu
Narodowościowo-mniejszościowe problemy Bułgarii i Polski oraz ich wpływ na bezpieczeństwo Międzymorza (1919-1939) / Krystio Manczew.
Krystio Manczew
43-59   Pobierz
Opis
artykułu
Rząd RP Stanisława Mikołajczyka wobec konferencji ministrów spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, Związku Sowieckiego i Stanów Zjednoczonych w Moskwie (19-30 października 1943 roku) / Marek Kazimierz Kamiński.
Marek Kazimierz Kamiński
61-83   Pobierz
Opis
artykułu
Cenzura i inne mechanizmy sterowania historykami w PRL : osobiste doświadczenia i przemyślenia / Ludwik Hass.
Ludwik Hass
85-102   Pobierz
Opis
artykułu
Filozofia neotomizmu polskiego / Henryk Piluś.
Henryk Piluś
103-121   Pobierz
Opis
artykułu
Modelowanie systemowe skuteczności metod nauczania-uczenia się: założenia i egzemplifikacja / Krystyna Duraj-Nowakowa.
Krystyna Duraj-Nowakowa
123-132   Pobierz
Opis
artykułu
Etyczne dylematy eksperymentów medycznych / Eugeniusz Rejnat.
Eugeniusz Rejnat
133-146   Pobierz
Opis
artykułu
Gwara wsi Mastki w świetle dawniejszych i aktualnych badań : wybrane problemy / Renata Marciniak.
Renata Marciniak
147-154   Pobierz
Opis
artykułu
Relacja Stanisława Łohynowicza o pobycie w sowieckich obozach koncentracyjnych dla polskich jeńców wojskowych w latach 1939-1941 / Tadeusz M. Trajdos.
Tadeusz M. Trajdos
155-158   Pobierz
Opis
artykułu
"Stalin i powstanie warszawskie", Antoni Przygoński, Warszawa 1994 : [recenzja] / Stanisław Jaczyński.
Stanisław Jaczyński, Antoni Przygoński
159-166   Pobierz
Opis
artykułu
"Obrona Warszawy 6-7 września 1831 roku", Tomasz Strzeżek, Olsztyn 1996 : [recenzja] / Norbert Kasparek.
Tomasz Strzeżek, Norbert Kasparek
166-170   Pobierz
Opis
artykułu
"Stâlpii noii puterii în România", Silviu Brucan, Buçuresti 1996 : [recenzja] / Alicja Sowińska-Krupka.
Alicja Sowińska-Krupka, Silviu Brucan
170-174   Pobierz
Opis
artykułu
"Profesjonalizacja studentów przez teorie i praktyki pedagogiczne", Krystyna Duraj-Nowakowa, Łowicz 1996 : [recenzja] / Wanda Wójcik.
Krystyna Duraj-Nowakowa, Wanda Wójcik
174-177   Pobierz
Opis
artykułu
"Kultura fizyczna i przysposobienie wojskowe w Częstochowie i w powiecie częstochowskim w latach 1918-1939", Eligiusz Małolepszy, Częstochowa 1996 : [recenzja] / Henryk Mierzwiński.
Henryk Mierzwiński, Eligiusz Małolepszy
178-181   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z sesji na temat "Święty Wojciech i początki Kościoła w Polsce" / Magdalena Czapska.
Magdalena Czapska
183-185   Pobierz
Opis
artykułu
Sprostowanie.
189   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.