wydawca: Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna
ISSN: 1234-5075
Stosunki sowiecko-niemieckie w kontekście polityki międzynarodowej ZSRR (1938-1941) / Marek Kazimierz Kamiński.
Marek Kazimierz Kamiński
5-30   Pobierz
Opis
artykułu
Niemcy w polityce Wielkiej Brytanii w latach 1938-1939 / Michał Jerzy Zacharias.
Michał Jerzy Zacharias
31-48   Pobierz
Opis
artykułu
Rumunia wobec zbliżającego się konfliktu światowego (1938-1941) / Andrzej Koryn.
Andrzej Koryn
49-67   Pobierz
Opis
artykułu
Polskie stronice bułgarskiej historii / Zbigniew Klejn.
Zbigniew Klejn
69-82   Pobierz
Opis
artykułu
Związek Międzyregionalny Euroregion Karpacki i jego znaczenie / Ewa Orlof.
Ewa Orlof
83-92   Pobierz
Opis
artykułu
Tradycja powstań narodowych w wychowaniu młodego pokolenia ziemian polskich na Wołyniu, Podolu i Ukrainie w drugiej połowie XIX wieku / Tadeusz Epsztein.
Tadeusz Epsztein
93-104   Pobierz
Opis
artykułu
Główne kierunki działalności państwa w zakresie stalinizacji wychowania dzieci w Polsce w latach 1948-1956 / Dariusz Jarosz.
Dariusz Jarosz
105-140   Pobierz
Opis
artykułu
Reforma "jędrzejewiczowska" a nowe podstawy programowe / Teresa Łach.
Teresa Łach
141-166   Pobierz
Opis
artykułu
Nauka powinna kształtować sumienia : homilia na inaugurację piątego roku akademickiego Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu / Alojzy Orszulik.
Alojzy Orszulik
167-170   Pobierz
Opis
artykułu
Problemy edukacji historycznej w Polsce w warunkach przemian ustrojowych (1990-1998) : wykład na inaugurację roku akademickiego / Maria Kujawska.
Maria Kujawska
171-178   Pobierz
Opis
artykułu
Dzieje Lasek do 1945 roku / Krzysztof Zwoliński.
Krzysztof Zwoliński
179-187   Pobierz
Opis
artykułu
Ukraińscy historycy o sojuszu polsko-ukraińskim w 1920 roku / Aleksander Achmatowicz.
Aleksander Achmatowicz
189-206   Pobierz
Opis
artykułu
To nie jest prawdziwy Symon Petlura / Antoni Serednicki.
Antoni Serednicki
207-214   Pobierz
Opis
artykułu
"Narodna Biblioteka >> Św. św. Kirił i Metodij <<", Sofia 1995 : [recenzja] / Zbigniew Klejn.
Zbigniew Klejn
215-218   Pobierz
Opis
artykułu
"Kościoły drewniane Mazowsza. Część I: Dawne województwo mazowieckie", Jacek Wiśniewski, Pruszków 1998 : [recenzja] / Jan Piętka.
Jan Piętka, Jacek Wiśniewski
219-222   Pobierz
Opis
artykułu
"Modelowanie systemowe w pedagogice", Krystyna Duraj-Nowakowa, Kraków 1997 : [recenzja] / Iwona Strachanowska.
Krystyna Duraj-Nowakowa, Iwona Strachanowska
223-225   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.