wydawca: Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna
ISSN: 1234-5075
Działalność Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR przy Zarządzie Głównym Związku Literatów Polskich w latach 1949-1953 : w świetle akt własnych / Dariusz Jarosz.
Dariusz Jarosz
5-45   Pobierz
Opis
artykułu
Polskie ugrupowania polityczne w Rosji wobec problemu niepodległości Rzeczypospolitej (luty-listopad 1917 roku) / Henryk Bartoszewicz.
Henryk Bartoszewicz
47-66   Pobierz
Opis
artykułu
Wpływ idei niemieckiego Oświecenia na edukacyjną działalność prymasa Michała Poniatowskiego : fascynacje i kontakty / Katarzyna Karaskiewicz.
Katarzyna Karaskiewicz
67-91   Pobierz
Opis
artykułu
Raz jeszcze o płacidłach płóciennych / Jacek Adamczyk.
Jacek Adamczyk
93-124   Pobierz
Opis
artykułu
Antoni Zawadzki największy kupiec łowicki : dzieje rodu w latach 1760-1860 / Krzysztof Fafiński.
Krzysztof Fafiński
125-156   Pobierz
Opis
artykułu
Francuskie opinie o polityce skarbowej i walutowej rządu Władysława Grabskiego (1923-1925) / Maria Pasztor.
Maria Pasztor
157-165   Pobierz
Opis
artykułu
Prawne podstawy mocy obowiązującej zarządzeń Konferencji Episkopatu w kościele diecezjalnym / Krzysztof Warchałowski.
Krzysztof Warchałowski
167-188   Pobierz
Opis
artykułu
W kręgu Bachtina / Roch Sulima.
Roch Sulima, Michaił Bachtin, Aleksander Woźny
189-193   Pobierz
Opis
artykułu
"O Polsce na uchodźstwie. Rada Narodowa Rzeczypospolitej Polskiej 1939-1945", Eugeniusz Duraczyński, Warszawa 1997 : [recenzja] / Tadeusz Wolsza.
Tadeusz Wolsza, Eugeniusz Duraczyński
194-200   Pobierz
Opis
artykułu
"Kultura audiowizualna u progu XXI wieku", Maryla Hopfinger, Warszawa 1997 : [recenzja] / Roch Sulima.
Roch Sulima, Maryla Hopfinger
201-202   Pobierz
Opis
artykułu
"Edukacja i kultura Polski Podziemnej 1939-1945", Piotr Matusak, Siedlce 1997 : [recenzja] / Jerzy Cygan.
Piotr Matusak, Jerzy Cygan
203-206   Pobierz
Opis
artykułu
Działalność zawodowa nauczycieli akademickich w kształceniu pedagogów : z teorii i praktyki / Elżbieta Górnikowska-Zwolak.
Elżbieta Górnikowska-Zwolak
207-211   Pobierz
Opis
artykułu
Kilka sprostowań do artykułu Edwarda Mariana Tomczaka "Polska Organizacja Zbrojna w Łowiczu" / Stanisław Antoni Masztanowicz.
Stanisław Antoni Masztanowicz
213-219   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.