wydawca: Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna
ISSN: 1234-5075
Budownictwo wczesnośredniowieczne w źródłach pisanych / Romana Gupieniec.
Romana Gupieniec
5-11   Pobierz
Opis
artykułu
Rewolucje 1848 roku na ziemiach polskich w ocenie historiografii rosyjskiej XIX i początków XX wieku / Tadeusz Kruczkowski.
Tadeusz Kruczkowski
13-27   Pobierz
Opis
artykułu
Gdańsk w karykaturze niemieckiej (1919-1939) / Tomasz Szarota.
Tomasz Szarota
29-52   Pobierz
Opis
artykułu
Gwarancje konkordatowe dotyczące wydziałów teologicznych w uczelniach państwowych / Krzysztof Warchałowski.
Krzysztof Warchałowski
53-61   Pobierz
Opis
artykułu
Problem normalizacji stosunków między PRL a Stolicą Apostolską w latach 1971-1977 / Antoni Dudek.
Antoni Dudek
63-75   Pobierz
Opis
artykułu
Ikonograficzna analiza polichromii w Kaplicy Najświętszego Sakramentu w Katedrze Łowickiej / Jarosław Staszewski.
Jarosław Staszewski
77-103   Pobierz
Opis
artykułu
Charakterystyka psychologiczna osób podejmujących leczenie odwykowe - doniesienie wstępne / Jan Chodkiewicz.
Jan Chodkiewicz
105-111   Pobierz
Opis
artykułu
"Historia dyplomacji polskiej. T. 5: 1939-1945", pod red. Waldemara Michowicza, Warszawa 1999 : [recenzja] / Mieczysław Nurek.
Mieczysław Nurek, Waldemar Michowicz
113-122   Pobierz
Opis
artykułu
"Na najwyższym szczeblu. Spotkania premierów Rzeczypospolitej Polskiej i Wielkiej Brytanii podczas II wojny światowej", Marek Kazimierz Kamiński, Jacek Tebinka, Warszawa 1999 : [recenzja] / Marek Jabłonowski.
Marek Kazimierz Kamiński, Jacek Tebinka, Marek Jabłonowski
122-125   Pobierz
Opis
artykułu
"Polskie lotnictwo wojskowe w latach 1945-1962. Organizacja, szkolenia, problemy kadrowe", Tadeusz Kmiecik, Warszawa 1999 : [recenzja] / Henryk Wcisło.
Henryk Wcisło, Tadeusz Kmiecik
126-129   Pobierz
Opis
artykułu
"Historia Gdańska. T. 4, cz. 1: 1815-1920, cz. 2: 1920-1945", pod red. Edmunda Cieślaka, Sopot 1998-1999 : [recenzja] / Krzysztof Warchałowski.
Krzysztof Warchałowski, Edmund Cieślak
130-132   Pobierz
Opis
artykułu
"Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do współczesności", Alicja Dybkowska, Jan Żaryn, Małgorzata Żaryn, Anna Sucheni-Grabowska, Eugeniusz Cezary Król, Warszawa 1998 : [recenzja] / Krzysztof Warchałowski.
Eugeniusz Cezary Król, Krzysztof Warchałowski, Alicja Dybkowska, Jan Żaryn, Małgorzata Żaryn, Anna Sucheni-Grabowska
132-137   Pobierz
Opis
artykułu
"Świat po komunizmie - spór o nasze czasy", Robert Skidelsky, Kraków 1999 : [recenzja] / Krzysztof Warchałowski.
Krzysztof Warchałowski, Robert Skidelsky
137-140   Pobierz
Opis
artykułu
"Wiek dokumentu. Inspiracje dokumentarne w polskiej prozie współczesnej", Zygmunt Ziątek, Warszawa 1999 : [recenzja] / Roch Sulima.
Roch Sulima, Zygmunt Ziątek
140-148   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.