Mazowieckie Studia Humanistyczne, t. 6 (2000), nr 1-2
wydawca: Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna
ISSN: 1234-5075
Międzynarodowe i wewnętrzne położenie kaganatu chazarskiego w pierwszej połowie X wieku / Grzegorz Rostkowski.
Grzegorz Rostkowski
5-24   Pobierz
Opis
artykułu
Z historii polityki zagranicznej książąt halickich i wołyńskich w XIII wieku / Mykoła F. Kotljar ; tł. Igor Zakrzewski.
Mykoła F. Kotljar, Igor Zakrzewski
25-40   Pobierz
Opis
artykułu
Główne nurty-odłamy ruchu wolnomularskiego : do końca lat dwudziestych XX wieku / Ludwik Hass.
Ludwik Hass
41-68   Pobierz
Opis
artykułu
Przesłanki i motywacje polityki Józefa Becka w 1939 roku / Michał Jerzy Zacharias.
Michał Jerzy Zacharias
69-81   Pobierz
Opis
artykułu
Pakt Ribbentrop-Mołotow, Wielka Brytania a Bałkany : próba bilansu / Anna Garlicka.
Anna Garlicka
83-96   Pobierz
Opis
artykułu
Waka o status Dunaju po II wojnie światowej : do konferencji belgradzkiej 1948 roku / Andrzej Koryn.
Andrzej Koryn
97-112   Pobierz
Opis
artykułu
O sztukę socjalistyczną w treści i narodową w formie : konferencja w Nieborowie 12-13 lutego 1949 roku / Janusz Opaska.
Janusz Opaska
113-123   Pobierz
Opis
artykułu
Białorusko-polskie stosunki polityczne: "szara strefa" niepewności / Mieczysław Czesnowski.
Mieczysław Czesnowski
125-134   Pobierz
Opis
artykułu
Prekursorzy łowickiej uczelni / Michał Marian Grzybowski.
Michał Marian Grzybowski
135-137   Pobierz
Opis
artykułu
Memoriał Karola Ripy z 1933 roku : o sytuacji Polaków na Słowacji / oprac. Tadeusz M. Trajdos, Marek Skawiński.
Tadeusz Mikołaj Trajdos, Marek Skawiński
139-186   Pobierz
Opis
artykułu
Polacy na Uniwersytecie Sofijskim / Zbigniew Klejn.
Zbigniew Klejn
187-197   Pobierz
Opis
artykułu
Duńska polityka społeczna w ujęciu historycznym / Elżbieta Pajdowska.
Elżbieta Pajdowska
199-206   Pobierz
Opis
artykułu
Dziennik Georgi Dymitrowa - świadectwo lęku oraz interioryzacji utopii komunizmu / Elżbieta Znamierowska-Rakk.
Elżbieta Znamierowska-Rakk
207-223   Pobierz
Opis
artykułu
Dwugłos polsko-ukraiński o epopei Piłsudski-Petlura / Antoni Serednicki.
Antoni Serednicki
223-233   Pobierz
Opis
artykułu
"Ustawa XII tablic. Rekonstrukcje doby Renesansu", Maria Zabłocka, Warszawa 1998 : [recenzja] / Krzysztof Warchałowski.
Krzysztof Warchałowski, Maria Zabłocka
233-236   Pobierz
Opis
artykułu
"Cesarz Mikołaj II. Młodość i pierwsze lata panowania 1868-1900, cz. I: Młodość ; cz. II: Na tronie", Jan Sobczak, Olsztyn 1998 : [recenzja] / Norbert Kasparek.
Jan Sobczak, Norbert Kasparek
236-238   Pobierz
Opis
artykułu
"Orzeł biały, czerwona gwiazda. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920", Norman Davies, Kraków 1998 : [recenzja] / Krzysztof Warchałowski.
Krzysztof Warchałowski, Norman Davies
238-241   Pobierz
Opis
artykułu
"Il pentimento e la penitenza come atteggiamento di vita cristiana in Tertulliano e in Cipriano (Estratto della tesi dottorale in teologia e scienze patristiche)", Jerzy Krykowski, Roma 1999 : [recenzja] / Zbigniew Skiełczyński.
Zbigniew Skiełczyński, Jerzy Krykowski
242-244   Pobierz
Opis
artykułu
"Gniazda rodzinne. T. 1-2", Janusz Miliszkiewicz, Warszawa 1998-1999 : [recenzja] / Tadeusz Epsztein.
Tadeusz Epsztein, Janusz Miliszkiewicz
245-247   Pobierz
Opis
artykułu
"Między mitem a logosem. Europejski podręcznik filozofii. Dialektyka greckiego oświecenia jako europejski paradygmat", pod red. Barbary A. Markiewicz, Warszawa 2000 : [recenzja] / Wojciech Słomski.
Wojciech Słomski, Barbara A. Markiewicz
247-251   Pobierz
Opis
artykułu
"Błędy, spory, argumenty. Szkice z logiki stosowanej", Teresa Hołówka, Warszawa 1998 : [recenzja] / Wojciech Słomski.
Wojciech Słomski, Teresa Hołówka
251-255   Pobierz
Opis
artykułu
"Arbitralność filozofii", Józef Niżnik, Warszawa 1999 : [recenzja] / Wojciech Słomski.
Wojciech Słomski, Józef Niżnik
255-259   Pobierz
Opis
artykułu
Polska-Ukraina : sojusz wojskowo-polityczny po osiemdziesięciu latach / Antoni Serednicki.
Antoni Serednicki
261-262   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.