wydawca: Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna
ISSN: 1234-5075
Wstępna analiza materiałów źródłowych z tzw. fazy II osady grodowej w Gdańsku : druga połowa XI w. - początek XII w. / Romana Gupieniec.
Romana Gupieniec
5-22   Pobierz
Opis
artykułu
Prasa londyńska wobec reform Aleksandra II w Rosji / Iwona Sakowicz.
Iwona Sakowicz
23-35   Pobierz
Opis
artykułu
Między Wschodem i Zachodem : międzynarodowe aspekty sowietyzacji Europy Środkowowschodniej (1944-1947) / Andrzej Koryn.
Andrzej Koryn
37-50   Pobierz
Opis
artykułu
Źródła archiwalne i ich wartość w badaniach polszczyzny łowiczan (XVII-XVIII wiek) / Dorota Lewandowska.
Dorota Lewandowska
51-61   Pobierz
Opis
artykułu
Zrzuty lotnicze i ich odbiór na terenie powiatu (obwodu ZWZ-AK) łowickiego (1941-1944) / Edward M. Tomczak.
Edward M. Tomczak
63-122   Pobierz
Opis
artykułu
Prasa czeska wobec polsko-słowackich rokowań rektyfikacyjnych w świetle raportów prasowych Konsulatu RP w Morawskiej Ostrawie z listopada i grudnia 1938 roku / Robert Kowalski.
Robert Kowalski
123-133   Pobierz
Opis
artykułu
"Mickiewicz-Słowacki-Krasiński. Romantyczne uwarunkowania i współczesne konteksty", pod red. Ewy Owczarz, Jerzego Smulskiego, Łowicz 2001 : [recenzja] / Łukasz Skowroński.
Łukasz Skowroński, Ewa Owczarz, Jerzy Smulski
135-141   Pobierz
Opis
artykułu
"Społeczeństwo Polski w walce z najazdem bolszewickim 1920 roku", Janusz Szczepański, Warszawa-Pułtusk 2000 : [recenzja] / Rafał Dmowski.
Janusz Szczepański, Rafał Dmowski
141-152   Pobierz
Opis
artykułu
"Świat po Kosowie", pod red. Agnieszki Magdziak-Miszewskiej, Warszawa 2000 : [recenzja] / Jerzy Stańczyk.
Jerzy Stańczyk, Agnieszka Magdziak-Miszewska
152-157   Pobierz
Opis
artykułu
"O filozofię bać się nie musimy", Barbara Skarga, Warszawa 1999 : [recenzja] / Wojciech Słomski.
Wojciech Słomski, Barbara Skarga
157-160   Pobierz
Opis
artykułu
"Wiedza a założeniowość", pod red. Aliny Motyckiej, Warszawa 2000 : [recenzja] / Wojciech Słomski.
Wojciech Słomski, Alina Motycka
160-164   Pobierz
Opis
artykułu
Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.