Znaleziono 79 artykułów.

1 2
Proces zaludniania i wyludniania się gminy Jabłonna Lacka w województwie siedleckim / Witold Rakowski.
Witold Rakowski,
Rocznik Mazowiecki - 1979195-209   Pobierz
Opis
artykułu
Warunki życia rodzin z dziećmi w wieku szkolnym w mieście o funkcji mieszkaniowej : na przykładzie Brwinowa / Izabela Niewójt, Witold Rakowski.
Witold Rakowski, Izabela Niewójt,
Rocznik Mazowiecki - 2003133-159   Pobierz
Opis
artykułu
Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie i jej działalność w latach 1997-2004 / Witold Rakowski.
Witold Rakowski,
Rocznik Mazowiecki - 2004332-338   Pobierz
Opis
artykułu
Atrakcyjność lokalizacyjna miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki w latach 1995-2000 / Mariola Pytlak, Witold Rakowski.
Witold Rakowski, Mariola Pytlak,
Rocznik Mazowiecki - 200577-103   Pobierz
Opis
artykułu
Współczesne społeczeństwo Płocka / Grażyna Paćko, Witold Rakowski.
Witold Rakowski, Grażyna Paćko,
Rocznik Mazowiecki - 2007204-226   Pobierz
Opis
artykułu
Stanisław Wiktor Berezowski (1910-1986) geograf - regionalista / Witold Rakowski.
Witold Rakowski,
Rocznik Mazowiecki - 200849-63   Pobierz
Opis
artykułu
Przyczyny przemieszczeń ludności do strefy podmiejskiej Warszawy w okresie intensywnej industrializacji / Witold Rakowski.
Witold Rakowski,
Rocznik Mazowiecki - 199891-110   Pobierz
Opis
artykułu
Odległość i kierunki przemieszczeń ludności do strefy podmiejskiej Warszawy / Witold Rakowski.
Witold Rakowski,
Rocznik Mazowiecki - 1999143-156   Pobierz
Opis
artykułu
Dynamika zmian w źródłach utrzymania ludności wiejskiej woj. warszawskiego w latach 1950-1966 / Witold Rakowski.
Witold Rakowski,
Rocznik Mazowiecki - 197241-64   Pobierz
Opis
artykułu
"Inwestycje, środki trwałe i budownictwo w regionie warszawskim 1960-1968", Warszawa 1969 : [recenzja] / Witold Rakowski.
Witold Rakowski,
Rocznik Mazowiecki - 1972491-494   Pobierz
Opis
artykułu
"Rozwój społeczno-gospodarczy Płockiego Okręgu Przemysłowego w latach 1960-1968", Warszawa 1969 : [recenzja] / Witold Rakowski.
Witold Rakowski,
Rocznik Mazowiecki - 1972495-497   Pobierz
Opis
artykułu
Warszawa jako czynnik integrujący i dezintegrujący Mazowsze / Witold Rakowski.
Witold Rakowski,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 200094-103   Pobierz
Opis
artykułu
Proces zmian ludnościowych na terenie Kurpi w latach 1950-1988 / Witold Rakowski.
Witold Rakowski,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1998131-150   Pobierz
Opis
artykułu
Przedmowa / Witold Rakowski.
Witold Rakowski,
Rocznik Żyrardowski - 20025   Pobierz
Opis
artykułu
Nauczyciel akademicki a jakość kształcenia / Witold Rakowski.
Witold Rakowski,
Rocznik Żyrardowski - 200253-63   Pobierz
Opis
artykułu
Szkoła wyższa jako czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego / Witold Rakowski.
Witold Rakowski,
Rocznik Żyrardowski - 2002173-175   Pobierz
Opis
artykułu
Funkcje Żyrardowa po II wojnie światowej / Witold Rakowski.
Witold Rakowski,
Rocznik Żyrardowski - 2002177-203   Pobierz
Opis
artykułu
Przedmowa / Witold Rakowski.
Witold Rakowski,
Rocznik Żyrardowski - 20035   Pobierz
Opis
artykułu
Przedmowa / Witold Rakowski.
Witold Rakowski,
Rocznik Żyrardowski - 20055   Pobierz
Opis
artykułu
Przedmowa / Witold Rakowski.
Witold Rakowski,
Rocznik Żyrardowski - 20065-6   Pobierz
Opis
artykułu
Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie i jej działalność w latach 1997-2004 / Ewa Gałązka, Witold Rakowski.
Witold Rakowski, Ewa Gałązka,
Rocznik Żyrardowski - 2006477-485   Pobierz
Opis
artykułu
Przedmowa / Witold Rakowski.
Witold Rakowski,
Rocznik Żyrardowski - 20089-10   Pobierz
Opis
artykułu
Rola obszaru metropolitalnego Warszawy oraz obszarów pozametropolitalnych w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego / Dariusz Piotrowski, Witold Rakowski.
Witold Rakowski, Dariusz Piotrowski,
Rocznik Żyrardowski - 2006295-309   Pobierz
Opis
artykułu
Współczesne społeczeństwo Żyrardowa / Witold Rakowski, Katarzyna Witkowska.
Witold Rakowski, Katarzyna Witkowska,
Rocznik Żyrardowski - 2006407-422   Pobierz
Opis
artykułu
Zmiany w liczbie i rozmieszczeniu ludności w USA w latach 1950-2000 / Witold Rakowski.
Witold Rakowski,
Rocznik Żyrardowski - 200687-105   Pobierz
Opis
artykułu
Rozwój usług hotelarskich w Warszawie w latach 1990-2004 / Barbara Bujała, Justyna Mierzejewska, Witold Rakowski.
Witold Rakowski, Barbara Bujała, Justyna Mierzejewska,
Rocznik Żyrardowski - 2005103-145   Pobierz
Opis
artykułu
Studenci WSRL na tle studentów Politechniki Radomskiej i PWSOŚ / Barbara Bujała, Witold Rakowski.
Witold Rakowski, Barbara Bujała,
Rocznik Żyrardowski - 2005333-358   Pobierz
Opis
artykułu
Warunki mieszkaniowe w Żyrardowie w świetle Powszechnego Spisu z 2002 roku / Witold Rakowski, Katarzyna Witkowska.
Witold Rakowski, Katarzyna Witkowska,
Rocznik Żyrardowski - 2005289-305   Pobierz
Opis
artykułu
Zamierzenia gimnazjalistów powiatu żyrardowskiego / Witold Rakowski, Barbara Rakowska.
Witold Rakowski, Barbara Rakowska,
Rocznik Żyrardowski - 2010497-529   Pobierz
Opis
artykułu
Przedmowa / Witold Rakowski.
Witold Rakowski,
Rocznik Żyrardowski - 200913   Pobierz
Opis
artykułu
Irlandia jako źródło pozyskiwania dochodów i oszczędności Polaków / Witold Rakowski, Barbara Rakowska.
Witold Rakowski, Barbara Rakowska,
Rocznik Żyrardowski - 2009111-126   Pobierz
Opis
artykułu
Przedmowa / Witold Rakowski.
Witold Rakowski,
Rocznik Żyrardowski - 201013-14   Pobierz
Opis
artykułu
Z życia Uczelni / Ewa Gałązka, Barbara Rakowska, Witold Rakowski, Aleksandra Sobiech.
Witold Rakowski, Ewa Gałązka, Barbara Rakowska, Aleksandra Sobiech,
Rocznik Żyrardowski - 2008487-528   Pobierz
Opis
artykułu
Praca zawodowa i jej uwarunkowania w administracji samorządowej : (na przykładzie Żyrardowa, Warszawy i Suwałk) / Witold Rakowski.
Witold Rakowski,
Rocznik Żyrardowski - 2002215-275   Pobierz
Opis
artykułu
Migracje ludności miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki w latach 1990-2000 / Bożena Dudzińska, Witold Rakowski.
Witold Rakowski, Bożena Dudzińska,
Rocznik Żyrardowski - 2003253-265   Pobierz
Opis
artykułu
Ocena Wyższej Szkoły Rozwoju Lokalnego w świetle wypowiedzi absolwentów / Witold Rakowski.
Witold Rakowski,
Rocznik Żyrardowski - 2003427-433   Pobierz
Opis
artykułu
Społeczeństwo Grodziska Mazowieckiego i Pruszkowa w świetle Narodowego Spisu Ludności z 2002 r. / Mariola Pytlak, Witold Rakowski.
Witold Rakowski, Mariola Pytlak,
Rocznik Żyrardowski - 2005147-179   Pobierz
Opis
artykułu
Poziom rozwoju Grodziska Mazowieckiego na tle wybranych miast warszawskiego pasma zachodniego / Mariola Pytlak, Witold Rakowski.
Witold Rakowski, Mariola Pytlak,
Rocznik Żyrardowski - 2005229-265   Pobierz
Opis
artykułu
Przestrzenne zróżnicowanie źródeł utrzymania ludności w województwie mazowieckim / Barbara Bujała, Witold Rakowski.
Witold Rakowski, Barbara Bujała,
Rocznik Żyrardowski - 2006275-293   Pobierz
Opis
artykułu
Budżet gminy Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów i Milanówek - podobieństwa i różnice / Mariola Pytlak, Witold Rakowski.
Witold Rakowski, Mariola Pytlak,
Rocznik Żyrardowski - 2006337-376   Pobierz
Opis
artykułu
Struktura demograficzna i społeczno-ekonomiczna ludności Grodziska Mazowieckiego w świetle spisów z lat 1988 i 2002 / Mariola Pytlak, Witold Rakowski.
Witold Rakowski, Mariola Pytlak,
Rocznik Żyrardowski - 2006377-405   Pobierz
Opis
artykułu
Strategia rozwoju powiatu żyrardowskiego : (projekt wstępny) / Witold Rakowski.
Witold Rakowski,
Rocznik Żyrardowski - 2006473-476   Pobierz
Opis
artykułu
Warunki życia rodzin z dziećmi uczęszczającymi do szkoły podstawowej w Żyrardowie / Witold Rakowski, Barbara Bujała.
Witold Rakowski, Barbara Bujała,
Rocznik Żyrardowski - 2003267-325   Pobierz
Opis
artykułu
Warunki życia rodzin radomskich z dziećmi uczęszczającymi do szkoły podstawowej i gimnazjum / Grażyna Paćko, Witold Rakowski.
Witold Rakowski, Grażyna Paćko,
Rocznik Żyrardowski - 2003327-388   Pobierz
Opis
artykułu
Dostosowywanie się banku spółdzielczego do nowej sytuacji społeczno-gospodarczej : (na przykładzie BS w Rutce Tartak) / Ewa Barczyk, Dariusz Piotrowski, Witold Rakowski.
Witold Rakowski, Dariusz Piotrowski, Ewa Barczyk,
Rocznik Żyrardowski - 2003409-426   Pobierz
Opis
artykułu
Społeczeństwo małych miast : (na przykładzie Mszczonowa i Podkowy Leśnej) / Witold Rakowski.
Witold Rakowski,
Rocznik Żyrardowski - 2007289-313   Pobierz
Opis
artykułu
Działania lokalne na rzecz osób niepełnosprawnych : (na przykładzie powiatu grodziskiego) / Mariola Matusiak, Witold Rakowski, Ewa Żurowska-Wiatr.
Witold Rakowski, Mariola Matusiak, Ewa Żurowska-Wiatr,
Rocznik Żyrardowski - 2007399-430   Pobierz
Opis
artykułu
Otoczenie zewnętrzne wpływające na funkcjonowanie szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego w Żyrardowie / Witold Rakowski.
Witold Rakowski,
Rocznik Żyrardowski - 2007503-512   Pobierz
Opis
artykułu
Wyjazdy Polaków za granicę i przyjazdy cudzoziemców do Polski w latach 2001-2008 / Witold Rakowski, Aneta Teperek.
Witold Rakowski, Aneta Teperek,
Rocznik Żyrardowski - 2009243-264   Pobierz
Opis
artykułu
Państwa o średniej liczbie ludności na świecie - tendencje zmian / Witold Rakowski, Agnieszka Modzelewska.
Agnieszka Modzelewska, Witold Rakowski,
Rocznik Żyrardowski - 201015-78   Pobierz
Opis
artykułu
1 2Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.