Znaleziono 26 artykułów.

Powstanie i działalność rad narodowych, władz administracyjnych i samorządowych w woj. warszawskim w latach 1944-1949 / Józef Kazimierski.
Józef Kazimierski,
Rocznik Mazowiecki - 1967103-119   Pobierz
Opis
artykułu
Stan badań i źródła do dziejów ruchu rewolucyjnego i robotniczego w Płocku / Józef Kazimierski.
Józef Kazimierski,
Rocznik Mazowiecki - 1979167-178   Pobierz
Opis
artykułu
Z pamiętnika Józefa Kniazia z Kozielska Puzyny, kapitana artylerii wojska polskiego w powstaniu 1831 r. (21 I - 3 V 1831 r.) / Józef Kazimierski.
Józef Kazimierski,
Rocznik Mazowiecki - 1999177-230   Pobierz
Opis
artykułu
Z pamiętnika Józefa Kniazia z Kozielska Puzyny kapitana artylerii wojska polskiego w powstaniu 1831 r. (3 V - 21 VIII 1831 r.) : część III - ostatnia / Józef Kazimierski.
Józef Kazimierski,
Rocznik Mazowiecki - 2000141-197   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z działalności Mazowieckiego Towarzystwa Naukowego w latach 1995-2000 / Józef Kazimierski.
Józef Kazimierski,
Rocznik Mazowiecki - 2000289-293   Pobierz
Opis
artykułu
"Notatki Płockie", nr 1-29, Płock 1956-1964 : [recenzja] / Józef Kazimierski.
Józef Kazimierski,
Rocznik Mazowiecki - 1967375-377   Pobierz
Opis
artykułu
Walki antyfeudalne chłopów Mazowsza i Podlasia w latach 1846-1863 / Józef Kazimierski.
Józef Kazimierski,
Rocznik Mazowiecki - 1969141-167   Pobierz
Opis
artykułu
Jerzy Antoniewicz (1919-1970) / Benon Dymek, Józef Kazimierski.
Józef Kazimierski, Benon Dymek,
Rocznik Mazowiecki - 200843-48   Pobierz
Opis
artykułu
Badania historyczne nad Mazowszem i Podlasiem Nadbużańskim (1965-1995) : stan i potrzeby / Józef Kazimierski.
Józef Kazimierski,
Rocznik Mazowiecki - 199811-19   Pobierz
Opis
artykułu
Straty biologiczne i materialne na obszarze obecnego województwa ostrołęckiego w latach II wojny światowej / Józef Kazimierski.
Józef Kazimierski,
Rocznik Mazowiecki - 199877-90   Pobierz
Opis
artykułu
Wołomin na tle innych nowych miast podstołecznych w latach 1896-1919 / Józef Kazimierski.
Józef Kazimierski,
Rocznik Mazowiecki - 199843-52   Pobierz
Opis
artykułu
"Miasta i miasteczka na Podlasiu (1808-1914). Zabudowa. Ludność. Gospodarka", Józef Kazimierski, Warszawa 1994 : [recenzja] / Janusz Szczepański.
Józef Kazimierski, Janusz Szczepański,
Rocznik Mazowiecki - 1999246-247   Pobierz
Opis
artykułu
"Michał Elwiro Andriolli. Artysta, patriota, wizjoner", Jan Tabencki, Warszawa 1998 : [recenzja] / Józef Kazimierski.
Józef Kazimierski, Jan Tabencki,
Rocznik Mazowiecki - 1999245   Pobierz
Opis
artykułu
Społeczność w ośrodkach miejskich na Podlasiu Nadbużańskim w XIX w. / Józef Kazimierski.
Józef Kazimierski,
Rocznik Mazowiecki - 1999115-121   Pobierz
Opis
artykułu
Z pamiętnika Józefa kniazia z Kozielska Puzyny, kapitana artylerii wojska polskiego w powtaniu 1831 r. (22 VIII - 14 X 1831 r.) / wyboru dokonał i wstępem poprzedził Józef Kazimierski.
Józef Kazimierski,
Rocznik Mazowiecki - 1998133-168   Pobierz
Opis
artykułu
Z dziejów Węgrowa w XV-XVII wieku / Józef Kazimierski.
Józef Kazimierski,
Rocznik Mazowiecki - 1970267-282   Pobierz
Opis
artykułu
Jerzy Antoniewicz (1919-1970) / Benon Dymek, Józef Kazimierski.
Józef Kazimierski, Benon Dymek,
Rocznik Mazowiecki - 1972453-460   Pobierz
Opis
artykułu
Piotr Zapart (1895-1966) / Józef Kazimierski.
Józef Kazimierski,
Rocznik Mazowiecki - 1972481-486   Pobierz
Opis
artykułu
"Łosice 1264-1966", pod red. Józefa Kazimierskiego, Warszawa 1969 : [recenzja] / Ryszard Chojecki.
Józef Kazimierski, Ryszard Chojecki,
Rocznik Mazowiecki - 1972499-503   Pobierz
Opis
artykułu
Hitlerowskie więzienie policyjne w Pomiechówku / Benon Dymek, Józef Kazimierski.
Józef Kazimierski, Benon Dymek,
Rocznik Mazowiecki - 197691-122   Pobierz
Opis
artykułu
Koncepcja "Przewodnika po źródłach historycznych do dziejów ziem województwa ostrołęckiego / Józef Kazimierski.
Józef Kazimierski,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1991126-129   Pobierz
Opis
artykułu
Źródła do dziejów Puszczy Zielonej (XIV-XX w.) / Józef Kazimierski.
Józef Kazimierski,
Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego - 1993140-149   Pobierz
Opis
artykułu
Dobra i pałac w Giżycach (XV-XX w.) / Józef Kazimierski.
Józef Kazimierski,
Notatki Płockie - 4 (145), 199024-29   Pobierz
Opis
artykułu
Manifestacje robotnicze w Płocku w 1919 roku w świetle raportów policyjnych / Józef Kazimierski.
Józef Kazimierski,
Notatki Płockie - 3-4 (43-44), 196716-18   Pobierz
Opis
artykułu
Studium historyczne miasta Ciechanowa / Józef Kazimierski, Daniela Warecka-Kosacka.
Józef Kazimierski, Daniela Warecka-Kosacka,
Notatki Płockie - 5, 195712-17   Pobierz
Opis
artykułu
Książka o życiu i walce żyrardowskich robotników / Benon Dymek.
Józef Kazimierski, Benon Dymek, Krzysztof Zwoliński, Bronisław Syzdek,
Notatki Płockie - 2/16, 196018-20   Pobierz
Opis
artykułuProjekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.