Znaleziono 65 artykułów.

1 2
Sannicka pamięć o Chopinie / Marian Chudzyński.
Marian Chudzyński,
Notatki Płockie - 2 (127), 198635-38   Pobierz
Opis
artykułu
Robotnicy regionu kutnowsko-łowickiego w latach 1864-1900 / Marian Chudzyński.
Marian Chudzyński,
Notatki Płockie - 3 (96), 197823-36   Pobierz
Opis
artykułu
Płoccznie wobec wydarzeń lat 1914-1918 / Marian Chudzyński.
Marian Chudzyński,
Notatki Płockie - 3 (108), 198125-31   Pobierz
Opis
artykułu
Z dziejów strajków robotników fabrycznych na terenie ziemi gostynińskiej w okresie rewolucji 1905-1906 roku / Marian Chudzyński.
Marian Chudzyński,
Notatki Płockie - 20, 196135-38   Pobierz
Opis
artykułu
"Dzieje Fabryki Maszyn Żniwnych im. Marcelego Nowotki w Płocku 1870-1977", Jerzy Stefański, Płock 1986 : [recenzja] / Marian Chudzyński.
Marian Chudzyński, Jerzy Stefański,
Notatki Płockie - 2 (135), 198858-60   Pobierz
Opis
artykułu
W 170 rocznicę założenia Towarzystwa Naukowego Płockiego / Marian Chudzyński.
Marian Chudzyński,
Notatki Płockie - 1-2 (142-143), 199052-55   Pobierz
Opis
artykułu
W 200 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja / Marian Chudzyński.
Marian Chudzyński,
Notatki Płockie - 2 (147), 19916-11   Pobierz
Opis
artykułu
Sesja historyczna na temat: "Ośrodki władzy książęcej na Mazowszu Północnym" (14-18 maja 1991 r.) / Marian Chudzyński.
Marian Chudzyński,
Notatki Płockie - 2 (147), 199164   Pobierz
Opis
artykułu
Zjazd Towarzystw Naukowych Ogólnych - Regionalnych w Płocku, 12 grudnia 1992 roku / Marian Chudzyński.
Marian Chudzyński,
Notatki Płockie - 4 (153), 19923-23   Pobierz
Opis
artykułu
"Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie (1879-1991)", Barbara Konarska-Pabiniak, Gostynin 1992 : [recenzja] / Marian Chudzyński.
Marian Chudzyński,
Notatki Płockie - 3 (156), 199357-59   Pobierz
Opis
artykułu
Szlakiem Adama Mickiewicza po Białorusi i Litwie / Marian Chudzyński.
Marian Chudzyński,
Notatki Płockie - 4 (177), 199846-49   Pobierz
Opis
artykułu
180 lat Towarzystwa Naukowego Płockiego - w służbie regionu i kraju / Marian Chudzyński.
Marian Chudzyński,
Notatki Płockie - 2 (183), 200011-18   Pobierz
Opis
artykułu
Związki ks. Anzelma Wojciecha Szweykowskiego z Płockiem w latach 1804-1838 / Marian Chudzyński.
Marian Chudzyński,
Notatki Płockie - 4 (185), 20003-7   Pobierz
Opis
artykułu
"Parafia św. Bartłomieja Apostoła w Płocku 1356-2006", Michał Marian Grzybowski, Płock 2006 : [recenzja] / Marian Chudzyński.
Michał Marian Grzybowski, Marian Chudzyński,
Notatki Płockie - 1 (210), 200750-52   Pobierz
Opis
artykułu
Gostynińskie strajki rolne w 1905 roku / Marian Chudzyński.
Marian Chudzyński,
Notatki Płockie - 24, 196321-23   Pobierz
Opis
artykułu
Powstanie styczniowe w powiecie gostynińskim / Marian Chudzyński.
Marian Chudzyński,
Notatki Płockie - 25, 196310-13   Pobierz
Opis
artykułu
Społeczność powiatu płockiego w walce o język polski w okresie rewolucji 1905-1907 roku / Marian Chudzyński.
Marian Chudzyński,
Notatki Płockie - 4 (205), 200515-24   Pobierz
Opis
artykułu
Aleksander Sochaczewski z Iłowa - malarz polskiego losu na Syberii / Marian Chudzyński.
Marian Chudzyński,
Notatki Płockie - 1 (174), 199813-19   Pobierz
Opis
artykułu
Stefan Kazimierz Askanas - popularyzator historii Płocka / Marian Chudzyński.
Marian Chudzyński,
Notatki Płockie - 1 (174), 199837-40   Pobierz
Opis
artykułu
4 marca 1998 roku - dzień pamięci Stefana Kazimierza Askanasa (1909-1994) / Marian Chudzyński.
Marian Chudzyński,
Notatki Płockie - 1 (174), 199834   Pobierz
Opis
artykułu
Przeprosiny / Marian Chudzyński.
Marian Chudzyński,
Notatki Płockie - 4 (197), 200346   Pobierz
Opis
artykułu
Słubice Mikorskich, Potockich i Grzybowskich / Marian Chudzyński.
Marian Chudzyński,
Notatki Płockie - 3 (208), 200616-21   Pobierz
Opis
artykułu
Sesja Naukowa "Mazowsze i Podlasie w badaniach historycznych" / Marian Chudzyński.
Marian Chudzyński,
Notatki Płockie - 4 (153), 199253-54   Pobierz
Opis
artykułu
Powiat gostyniński we wrześniu 1939 roku / Marian Chudzyński.
Marian Chudzyński,
Notatki Płockie - 3 (144), 199027-38   Pobierz
Opis
artykułu
W 130 rocznicę powstania 1863 roku : Powstanie Styczniowe między Wisłą a Bzurą / Marian Chudzyński.
Marian Chudzyński,
Notatki Płockie - 4 (157), 199314-26   Pobierz
Opis
artykułu
Wycieczka naukowa do Rzymu i na Monte Cassino. Audiencja u Papieża / Marian Chudzyński.
Marian Chudzyński,
Notatki Płockie - 2 (159), 19943-8   Pobierz
Opis
artykułu
Płock, ziemia płocka i gostynińska w okresie powstania kościuszkowskiego / Marian Chudzyński.
Marian Chudzyński,
Notatki Płockie - 1 (162), 19957-15   Pobierz
Opis
artykułu
Pamięci profesora Stefana Kieniewicza / Marian Chudzyński.
Marian Chudzyński,
Notatki Płockie - 3 (152), 199237-41   Pobierz
Opis
artykułu
Zarząd Towarzystwa Naukowego Płockiego na I Dniach Płocka w Darmstadt / Marian Chudzyński.
Marian Chudzyński,
Notatki Płockie - 4 (153), 199257-60   Pobierz
Opis
artykułu
Obchody 500-lecia województwa płockiego (1495-1995) / oprac. Marian Chudzyński.
Marian Chudzyński,
Notatki Płockie - 2 (167), 199637-43   Pobierz
Opis
artykułu
XXX-lecie prezesury Jakuba Chojnackiego w Towarzystwie Naukowym Płockim / Marian Chudzyński.
Marian Chudzyński,
Notatki Płockie - 3 (176), 199844-46   Pobierz
Opis
artykułu
Jan Matuszewski - zasłużony obywatel miasta Gostynina / Marian Chudzyński.
Marian Chudzyński,
Notatki Płockie - 1 (178), 199959-60   Pobierz
Opis
artykułu
Sesja w TNP. W 60 rocznicę Września 1939 roku na ziemi płockiej / Marian Chudzyński.
Marian Chudzyński,
Notatki Płockie - 3 (180), 199945-47   Pobierz
Opis
artykułu
W 80 rocznicę odznaczenia Płocka Krzyżem Walecznych : sesja naukowa w TNP / Marian Chudzyński, Wiesław Kowalski.
Marian Chudzyński, Wiesław Józef Kowalski,
Notatki Płockie - 2 (187), 200142-44   Pobierz
Opis
artykułu
"Dzieje Sierpca i ziemi sierpeckiej", red. Marian Chudzyński, Sierpc 2003 : [recenzja] / Grzegorz Gołębiewski.
Marian Chudzyński, Grzegorz Gołębiewski,
Notatki Płockie - 1 (198), 200454-56   Pobierz
Opis
artykułu
"Kronika rzymsko-katolickiej parafii Klukowo 1939-1947", oprac. i do druku przygotował Michał Marian Grzybowski, Płock 2007 : [recenzja] / Marian Chudzyński.
Michał Marian Grzybowski, Marian Chudzyński,
Notatki Płockie - 1 (214), 200853-57   Pobierz
Opis
artykułu
"Prawda i legenda o zamku gostynińskim. Car Wasyl Szujski więźniem gostynińskiego zamku (1611-1612)", Marian Chudzyński, Płock-Gostynin 2007 : [recenzja] / Tomasz Bohun.
Marian Chudzyński, Tomasz Bohun,
Notatki Płockie - 4 (217), 200849   Pobierz
Opis
artykułu
Osiągnięcia Towarzystwa Naukowego Płockiego w upowszechnianiu wiedzy o Mazowszu płockim (w 100 rocznicę odrodzenia Towarzystwa Naukowego Płockiego) / Marian Chudzyński.
Marian Chudzyński,
Notatki Płockie - 4 (213), 20073-13   Pobierz
Opis
artykułu
Ziemia urodą bogata : (powiat gostyniński w dwudziestoleciu Polski Ludowej) / Marian Chudzyński.
Marian Chudzyński,
Notatki Płockie - 2 (32), 196517-20   Pobierz
Opis
artykułu
"Notatki Płockie" jako pomoc naukowa na lekcjach historii / Marian Chudzyński.
Marian Chudzyński,
Notatki Płockie - 6 (40), 196635-38   Pobierz
Opis
artykułu
Społeczeństwo ziemi gostynińskiej w okresie Powstania Styczniowego / Marian Chudzyński.
Marian Chudzyński,
Notatki Płockie - 1 (41), 196755-59   Pobierz
Opis
artykułu
Archeologia o przeszłości powiatu gostynińskiego / Marian Chudzyński.
Marian Chudzyński,
Notatki Płockie - 5 (49), 196828-31   Pobierz
Opis
artykułu
Walka o język polski i o swobody narodowe w ziemi gostynińskiej / Marian Chudzyński.
Marian Chudzyński,
Notatki Płockie - 21, 196123-25   Pobierz
Opis
artykułu
Ziemia Gostynińska za panowania książąt mazowieckich / Marian Chudzyński.
Marian Chudzyński,
Notatki Płockie - 4 (53), 196926-33   Pobierz
Opis
artykułu
Cmentarze Września i okupacji na Ziemi Gostynińskiej / oprac. M. Chudzyński.
Marian Chudzyński,
Notatki Płockie - 1 (55), 197010-12   Pobierz
Opis
artykułu
Walka chłopów gostynińskich o ziemię i serwituty w latach 1864-1903 / Marian Chudzyński.
Marian Chudzyński,
Notatki Płockie - 1 (60), 197116-19   Pobierz
Opis
artykułu
Struktura własności ziemskiej w powiecie gostynińskim w latach 1864-1904 / Marian Chudzyński.
Marian Chudzyński,
Notatki Płockie - 5 (69), 197212-16   Pobierz
Opis
artykułu
Dawne i nowe województwo płockie / Marian Chudzyński.
Marian Chudzyński,
Notatki Płockie - 3 (82), 19753-13   Pobierz
Opis
artykułu
Tradycje cukrownictwa w granicach obecnego województwa płockiego / Marian Chudzyński.
Marian Chudzyński,
Notatki Płockie - 5 (88), 197614-21   Pobierz
Opis
artykułu
Udział ludności obwodu gostynińskiego w powstaniu listopadowym : (pamięci Tadeusza Trojanowskiego) / Marian Chudzyński, Janusz Szczepański.
Janusz Szczepański, Marian Chudzyński,
Notatki Płockie - 4 (105), 198017-27   Pobierz
Opis
artykułu
1 2Projekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.