Znaleziono 105 artykułów.

"Recepcja uchwał Soboru Watykańskiego II oraz norm Kodeksu Prawa Kanonicznego w prawie partykularnym Kościoła łomżyńskiego", Robert Bączek, Warszawa-Łomża 2010 : [recenzja] / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski, Robert Bączek,
Studia Płockie - 2011333-338   Pobierz
Opis
artykułu
"'Seges Ecclesiae'. Eklezjalny wymiar w nauczaniu św. Augustyna", Tomasz Kaczmarek, Toruń 2010 : [recenzja] / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski, Tomasz Kaczmarek,
Studia Płockie - 2011327-332   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawiedliwość, miłość i prawda u podstaw posługi sędziego kościelnego : przemówienie papieża Benedykta XVI do Roty Rzymskiej z 29 stycznia 2010 roku / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski,
Studia Płockie - 2011119-126   Pobierz
Opis
artykułu
Instytucja synodu w statutach mediolańskich kard. Karola Boromeusza z 1576 r. / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski,
Studia Płockie - 199091-106   Pobierz
Opis
artykułu
Materiały do bibliografii publikacji zespołu osobowego pracowników Seminarium Duchownego w Płocku (1984-1988) [c.d.] / Wojciech Góralski, Janusz Mariański.
Wojciech Góralski, Janusz Mariański,
Studia Płockie - 1990281-314   Pobierz
Opis
artykułu
Wprowadzenie do studiów nad ustawodawstwem synodalnym kard. Karola Boromeusza / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski,
Studia Płockie - 1988 - 1989117-150   Pobierz
Opis
artykułu
Analiza źródłowa statutów pierwszego synodu prowincjonalnego kard. Karola Boromeusza (1565 r.) / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski,
Studia Płockie - 1988 - 1989151-172   Pobierz
Opis
artykułu
Uwagi nad najnowszymi statutami kapituł miedolańskich / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski,
Studia Płockie - 1988 - 1989173-184   Pobierz
Opis
artykułu
"Indissolubilitá e unitá nell'Istituto Naturale del Matrimonio Canonico", M. Elisabetta Caselatti Alberti, Padova-Cedam 1984 : [recenzja] / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski, M. Elisabetta Caselatti Alberti,
Studia Płockie - 1988 - 1989403-408   Pobierz
Opis
artykułu
Instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim z 5 IX 1987 / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski,
Studia Płockie - 1991 - 199267-118   Pobierz
Opis
artykułu
Geneza, przygotowanie i przebieg synodu płockiego z 1927 r. / Wojciech Góralski, Andrzej R. Chmieliński.
Wojciech Góralski, Andrzej R. Chmieliński,
Studia Płockie - 1991 - 1992299-309   Pobierz
Opis
artykułu
Przemówienie przy trumnie ś.p. ks. Tadeusza Króla : wygłoszone w kościele św. Jana Chrzciciela w Płocku / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski,
Studia Płockie - 1991 - 1992329-335   Pobierz
Opis
artykułu
Separacja małżeńska a prawo polskie / Wojciech Góralski, Beata Laskowska.
Wojciech Góralski, Beata Laskowska,
Studia Płockie - 199325-31   Pobierz
Opis
artykułu
Szkic do dziejów seminariów duchownych diecezji płockiej (1594-1994) / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski,
Studia Płockie - 199429-39   Pobierz
Opis
artykułu
Przygotowanie kandydatów do kapłaństwa w diecezji płockiej w świetle potrydenckich synodów diecezjalnych / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski,
Studia Płockie - 199467-77   Pobierz
Opis
artykułu
Materiały do bibliografii publikacji zespołu osobowego pracowników Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku oraz księży diec. płockiej zatrudnionych w innych uczelniach, c.d. (1989-1993) / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski,
Studia Płockie - 1994205-247   Pobierz
Opis
artykułu
Małżeństwo jako dar Stwórcy, umowa, sakrament / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski,
Studia Płockie - 1995101-115   Pobierz
Opis
artykułu
Geneza, przebieg i recepcja Soboru Watykańskiego II : w 30. rocznicę zakończenia / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski,
Studia Płockie - 1996195-205   Pobierz
Opis
artykułu
Struktura diecezji jako Kościoła partykularnego / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski,
Studia Płockie - 200159-68   Pobierz
Opis
artykułu
"Salus animarum suprema lex" : w 25. rocznicę promulgowania przez Jana Pawła II Kodeksu Prawa Kanonicznego / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski,
Studia Płockie - 2008253-264   Pobierz
Opis
artykułu
Sobór Watykański II - dar i zadanie : w 40-tą rocznicę zakończenia / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski,
Studia Płockie - 2006101-114   Pobierz
Opis
artykułu
Działalność duszpasterska kapituły kolegiackiej w Pułtusku / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski,
Studia Płockie - 197349-65   Pobierz
Opis
artykułu
Sprawozdanie z konferencji teologicznych duchowieństwa m. Płocka za okres od 29 listopada 1966 do 10 listopada 1971 r. / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski,
Studia Płockie - 1973323-327   Pobierz
Opis
artykułu
"Il motu proprio >>Causas matrimoniales <<", Carlo Lefebvre, Torino 1972 : [recenzja] / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski, Carlo Lefebvre,
Studia Płockie - 1974343-344   Pobierz
Opis
artykułu
Prawa i obowiązki członków kapituły pułtuskiej w latach 1448-1840 / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski,
Studia Płockie - 1974106-138   Pobierz
Opis
artykułu
Aktualny stan badań nad powstaniem i dziejami kapituy katedralnej w Płocku / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski,
Studia Płockie - 1976199-219   Pobierz
Opis
artykułu
Posiedzenia kapituły kolegiackiej w Pułtusku (XV-XX w.) / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski,
Studia Płockie - 1976185-197   Pobierz
Opis
artykułu
Powstanie i rozwój kapituły katedralnej w Płocku / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski,
Studia Płockie - 1977139-172   Pobierz
Opis
artykułu
Skład kapituły katedralnej w Płocku do końca XVI w. / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski,
Studia Płockie - 1978124-153   Pobierz
Opis
artykułu
Obsadzanie prałatur i kanonii w kapitule katedralnej w Płocku do końca XVI w. / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski,
Studia Płockie - 1979142-173   Pobierz
Opis
artykułu
Ustawodawstwo synodalne diecezji płockiej : stan badań oraz postulaty badawcze / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski,
Studia Płockie - 1979174-186   Pobierz
Opis
artykułu
Materiały do bibliografii publikacji zespołu osobowego pracowników Seminarium Duchownego w Płocku / Wojciech Góralski, Janusz Mariański.
Wojciech Góralski, Janusz Mariański,
Studia Płockie - 1980309-351   Pobierz
Opis
artykułu
Problematyka sakramentów świętych w rozporządzeniu synodalnym biskupa płockiego Piotra Dunin Wolskiego / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski,
Studia Płockie - 198029-41   Pobierz
Opis
artykułu
Źródła poznania prawa partykularnego diecezji płockiej / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski,
Studia Płockie - 198043-59   Pobierz
Opis
artykułu
"Kościół - prawo - zbawienie", Remigiusz Sobański, Katowice 1979 : [recenzja] / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski, Remigiusz Sobański,
Studia Płockie - 1981327-333   Pobierz
Opis
artykułu
Niezdolność do wypełnienia obowiązków małżeńskich jako tytuł nieważności małżeństwa / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski,
Studia Płockie - 1981203-221   Pobierz
Opis
artykułu
Synod diecezjalny płocki z 1589 roku / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski,
Studia Płockie - 1981169-202   Pobierz
Opis
artykułu
"Doktryna Soboru Watykańskiego II o celach małżeństwa i jej recepcja w Kodeksie Prawa Kanonicznego z roku 1983", Ryszard Sztychmiller, Lublin 1993 : [recenzja] / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski, Ryszard Sztychmiller,
Studia Płockie - 1993203-206   Pobierz
Opis
artykułu
"Il presbitero nel Nuovo Codice", Ernesto Cappellini, Dario Composta, Domenico Mogavero, Brescia 1985 : [recenzja] / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski, Ernesto Cappellini, Dario Composta, Domenico Mogavero,
Studia Płockie - 1993195-196   Pobierz
Opis
artykułu
"Komentarz do konstytucji apostolskiej >>Divinus Perfectionis Magister<<", Henryk Misztal, Lublin 1987 : [recenzja] / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski, Henryk Misztal,
Studia Płockie - 1993193-194   Pobierz
Opis
artykułu
"Manual del derecho canonico. Obra a cargo del Instituto Martin de Azpilcueta", Pamplona 1988 : [recenzja] / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski,
Studia Płockie - 1993197-202   Pobierz
Opis
artykułu
"Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z 28 lipca 1993 r.", Wojciech Góralski, Witold Adamczewski, Płock 1994 : [recenzja] / Andrzej Nowakowski.
Wojciech Góralski, Andrzej Nowakowski, Witold Adamczewski,
Studia Płockie - 1994261-264   Pobierz
Opis
artykułu
Formacja pastoralna (formy stałe) kapłanów w świetle uchwał posoborowych synodów polskich / Wojciech Góralski, Robert Bessert.
Wojciech Góralski, Robert Bessert,
Studia Płockie - 1997115-122   Pobierz
Opis
artykułu
Dyrektywy Kongregacji Wychowania Katolickiego z 19 III 1995 r. w sprawie formacji kandydatów do kapłaństwa w zakresie problematyki małżeństwa i rodziny / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski,
Studia Płockie - 199891-105   Pobierz
Opis
artykułu
Z problematyki teologiczno-prawnej ochrony życia nienarodzonych / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski,
Studia Płockie - 1977300-309   Pobierz
Opis
artykułu
"Defectus discretionis iudicii" jako tytuł nieważności małżeństwa / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski,
Studia Płockie - 198287-93   Pobierz
Opis
artykułu
Synody w historii Kościoła w Polsce : szkic do dziejów ustawodawstwa synodalnego / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski,
Studia Płockie - 1999147-156   Pobierz
Opis
artykułu
Beatyfikacja biskupów męczenników wyzwaniem dla Kościoła płockiego / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski,
Studia Płockie - 200093-110   Pobierz
Opis
artykułu
"Nikolaus Brücher. Człowiek ciszy", Jean Malget, Płock 2000 : [recenzja] / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski, Jean Malget,
Studia Płockie - 2001289-295   Pobierz
Opis
artykułu
Instytucja małżeństwa w prawie kanonicznym i w prawie polskim / Wojciech Góralski.
Wojciech Góralski,
Studia Płockie - 2002191-214   Pobierz
Opis
artykułuProjekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.