Znaleziono 11 artykułów.

"Credo in Deum w teologii i sztuce Kościołów chrześcijańskich", pod red. R. Knapińskiego, A. Kramiszewskiej, Lublin 2009 : [recenzja] / Rafał Bednarczyk.
Ryszard Knapiński, Rafał Bednarczyk, Aneta Kramiszewska,
Studia Płockie - 2011323-326   Pobierz
Opis
artykułu
Biblia Płocka : wiedza o rękopisie w świetle dotychczasowych badań / Ryszard Knapiński.
Ryszard Knapiński,
Studia Płockie - 1990237-255   Pobierz
Opis
artykułu
Anomalie składu ksiąg w Biblii Płockiej : przyczynek do badań nad kodeksem Ms.2; Płock, Archiwum Diecezjalne / Ryszard Knapiński.
Ryszard Knapiński,
Studia Płockie - 1993159-168   Pobierz
Opis
artykułu
Późnogotycki pastorał biskupa Andrzeja Krzyckiego w skarbcu katedry w Płocku / Ryszard Knapiński.
Ryszard Knapiński,
Studia Płockie - 1981243-276   Pobierz
Opis
artykułu
Rewindykowany kielich z pateną ufundowany dla katedry płockiej w 1238 r. przez księcia Konrada Mazowieckiego / Ryszard Knapiński.
Ryszard Knapiński,
Studia Płockie - 1982243-247   Pobierz
Opis
artykułu
Relikwiarz hermowy na relikwie św. Zygmunta / Ryszard Knapiński.
Ryszard Knapiński,
Studia Płockie - 1982249-254   Pobierz
Opis
artykułu
Ludowa rzeźba sakralna w zbiorach Muzeum Diecezjalnego w Płocku / Ryszard Knapiński.
Ryszard Knapiński,
Studia Płockie - 1986253-264   Pobierz
Opis
artykułu
Romańskie Drzwi Płockie w Nowogrodzie Wielkim w opisie wygnańca - biskupa Wincentego Chościaka-Popiela / Ryszard Knapiński.
Ryszard Knapiński,
Notatki Płockie - 4 (117), 19833-7   Pobierz
Opis
artykułu
Dyskusja / Marian Krzesiński, Stanisław J. Kostanecki, Włodzimierz Kotowski, Wojciech Góralski, Józef W. Dyskant, Janusz Majewski, Maria Dembińska, Ryszard Knapiński, Teresa Dunin-Wąsowicz, Jerzy Gąssowski.
Jerzy Gąssowski, Wojciech Góralski, Stanisław Józef Kostanecki, Włodzimierz Kotowski, Ryszard Knapiński, Marian Krzesiński, Józef W. Dyskant, Janusz Majewski, Maria Dembińska, Teresa Dunin-Wąsowicz,
Notatki Płockie - 3 (132), 198735-45   Pobierz
Opis
artykułu
Nowe studia nad romańskimi zabytkami średniowiecznego Płocka / Aleksandra Witkowska.
Ryszard Knapiński, Aleksandra Witkowska,
Notatki Płockie - 3 (152), 199232-34   Pobierz
Opis
artykułu
Wartości artystyczne kielicha z pateną fundacji księcia Konrada Mazowieckiego / Ryszard Knapiński.
Ryszard Knapiński,
Notatki Płockie - 2 (107), 198117-19   Pobierz
Opis
artykułuProjekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.