Znaleziono 9 artykułów.

"Sześć wieków Bieżunia. Czasy - miejsca - ludzie.Cz. 1, Czasy", red. Artur K. F. Wołosz, Bieżuń 2007 : [recenzja] / Jacek Hryniewicz.
Artur K. F. Wołosz, Jacek Hryniewicz,
Bieżuńskie Zeszyty Historyczne - 2009181-187   Pobierz
Opis
artykułu
Gdyby nie ryby i raki, pomarliby Bieżuniaki : (Sześć wieków Bieżunia : czasy - miejsca - ludzie) / Hubert Sander.
Artur K. F. Wołosz, Hubert Sander,
Bieżuńskie Zeszyty Historyczne - 2009191-192   Pobierz
Opis
artykułu
"Powiatowe Warsztaty Fotograficzne dla Dzieci i Młodzieży, Bieżuń 2007-2008-2009", wstęp Zbigniew Dobrowolski, Waldemar Grabowski, Jerzy Piotrowski ; przedmowa Artur K. F. Wołosz, Bieżuń 2009 : [recenzja] / Jerzy Piotrowski.
Artur K. F. Wołosz, Jerzy Piotrowski, Jerzy Piotrowski, Zbigniew Dobrowolski, Waldemar Grabowski,
Bieżuńskie Zeszyty Historyczne - 2009203-204   Pobierz
Opis
artykułu
Droga króla Władysława Jagiełły przez Mazowsze pod Grunwald w historii i legendzie literackiej / Artur K. F. Wołosz.
Artur K. F. Wołosz,
Bieżuńskie Zeszyty Historyczne - 201079-168   Pobierz
Opis
artykułu
"Sześć wieków Bieżunia. Czasy - miejsca - ludzie. Cz. 1, „Czasy”, pod red. Artura K. F. Wołosza, Bieżuń 2007 : [recenzja] / Leszek Zygner.
Artur K. F. Wołosz, Leszek Zygner,
Bieżuńskie Zeszyty Historyczne - 2010181-182   Pobierz
Opis
artykułu
Marek Dulinicz (1957-2010) [nekrolog] / Artur K. F. Wołosz.
Artur K. F. Wołosz,
Bieżuńskie Zeszyty Historyczne - 2010189-193   Pobierz
Opis
artykułu
Janina Fetlińska (1952-2010) [nekrolog] / Artur K. F. Wołosz.
Artur K. F. Wołosz,
Bieżuńskie Zeszyty Historyczne - 2010195-204   Pobierz
Opis
artykułu
Romański kościół p. w. św. Małgorzaty w Rokiciu / Artur K. F. Wołosz.
Artur K. F. Wołosz,
Notatki Płockie - 1 (138), 198917-24   Pobierz
Opis
artykułu
Początki drewnianej architektury kościelnej na Mazowszu / Artur K. F. Wołosz.
Artur K. F. Wołosz,
Notatki Płockie - 2 (151), 19923-8   Pobierz
Opis
artykułuProjekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.