Znaleziono 26 artykułów.

System planowania, kontroli i sterowania procesem inwestycyjnym i produkcją budowlano-montażową SHOD-91 na mikrokomputery personalne typu IBM PC XT/AT / Włodzimierz Serafimowicz, Jerzy Chojnacki, Janusz Zmysłowski, Alicja Dąbrowska.
Włodzimierz Serafimowicz, Jerzy Chojnacki, Janusz Zmysłowski, Alicja Dąbrowska,
Notatki Płockie - 2 (147), 199152-54   Pobierz
Opis
artykułu
Płockie starania o nowy most drogowy na Wiśle / Włodzimierz Serafimowicz, Jan Rolle.
Włodzimierz Serafimowicz, Jan Rolle,
Notatki Płockie - 3 (164), 199546-53   Pobierz
Opis
artykułu
Odpowiedzialność uczestników procesu inwestycyjnego w świetle doświadczeń wynikających z remontów płockiego mostu przez Wisłę w latach 1993-1995 i 1998 r. / Włodzimierz Serafimowicz.
Włodzimierz Serafimowicz,
Notatki Płockie - 3 (176), 199834-41   Pobierz
Opis
artykułu
Wojewódzka Dyrekcja Dróg Miejskich - inwestor zastępczy fazy przedinwestycyjnej nowej przeprawy mostowej na Wiśle w Płocku / Włodzimierz Serafimowicz, Stanisław Markuszewski, Henryk Lamparski.
Włodzimierz Serafimowicz, Stanisław Markuszewski, Henryk Lamparski,
Notatki Płockie - 1 (166), 199643-48   Pobierz
Opis
artykułu
Zarządzanie procesem inwestycyjnym na przykładzie remontu mostu przez Wisłę w Płocku / Włodzimierz Serafimowicz.
Włodzimierz Serafimowicz,
Notatki Płockie - 1 (166), 199636-42   Pobierz
Opis
artykułu
Płockie środowisko budowlane w zakresie komputeryzacji i zarządzania / Ewa Serafimowicz, Włodzimierz Serafimowicz.
Włodzimierz Serafimowicz, Ewa Serafimowicz,
Notatki Płockie - 2 (147), 199140-43   Pobierz
Opis
artykułu
Integracja kalkulacji i wyliczania nakładów środków produkcji oraz planowania i zarządzania produkcją budowlano-montażową według metody STEROD / Włodzimierz Serafimowicz.
Włodzimierz Serafimowicz,
Notatki Płockie - 2 (147), 199144-51   Pobierz
Opis
artykułu
III Międzynarodowa Konferencja w Płocku pt. "Informatyczne systemy zarządzania w budownictwie" / Włodzimerz Serafimowicz, Ewa Serafimowicz.
Włodzimierz Serafimowicz, Ewa Serafimowicz,
Notatki Płockie - 3 (148), 199138-49   Pobierz
Opis
artykułu
Management w budownictwie i inżynieria procesów produkcyjnych / Włodzimierz Serafimowicz.
Włodzimierz Serafimowicz,
Notatki Płockie - 1 (154), 199344-51   Pobierz
Opis
artykułu
Płocczanie na II Międynarodowym Sympozjum Biznesu Budowlanego w Brześciu nad Bugiem (19-20 stycznia 1993 r.) / Ewa Serafimowicz, Włodzimierz Serafimowicz.
Włodzimierz Serafimowicz, Ewa Serafimowicz,
Notatki Płockie - 1 (154), 199351-57   Pobierz
Opis
artykułu
III Płocko-Brzeskie Sympozjum Biznesu : (18-19 maja 1993 r.) / Włodzimierz Serafimowicz.
Włodzimierz Serafimowicz,
Notatki Płockie - 2 (155), 199340-43   Pobierz
Opis
artykułu
Międzynarodowy Tydzień Nauki, Kultury i Biznesu w Brześciu nad Bugiem (30.08-03.09.1993 r.) / Włodzimierz Serafimowicz.
Włodzimierz Serafimowicz,
Notatki Płockie - 3 (156), 199348-56   Pobierz
Opis
artykułu
Działalność budowlana w warunkach gospodarki rynkowej / Włodzimierz Serafimowicz.
Włodzimierz Serafimowicz,
Notatki Płockie - 1 (158), 199449-58   Pobierz
Opis
artykułu
Systemowe zarządzanie realizacją remontu mostu im. Legionów Marszałka J. Piłsudskiego na Wiśle w Płocku / Wodzimierz Serafimowicz, Zdzisław Mazanek, Stanisław Bentlewski.
Włodzimierz Serafimowicz, Zdzisław Mazanek, Stanisław Bentlewski,
Notatki Płockie - 4 (161), 199455-58   Pobierz
Opis
artykułu
Brześć nad Bugiem - wrota dla współpracy gospodarczej, naukowej i kulturalnej pomiędzy Mazowszem i Podlasiem a Polesiem / Włodzimierz Serafimowicz, Anatol Koczurko, Ilia Korol, Edward Kroll.
Włodzimierz Serafimowicz, Anatol Koczurko, Ilia Korol, Edward Kroll,
Notatki Płockie - 4 (161), 199459-62   Pobierz
Opis
artykułu
Udział regionu w realizacji 'Strategii dla Polski' / Andrzej Okupny, Krystyna Furmańska, Zofia Tłuchowska, Włodzimierz Serafimowicz.
Włodzimierz Serafimowicz, Andrzej Okupny, Krystyna Furmańska, Zofia Tłuchowska,
Notatki Płockie - 2 (163), 199562-65   Pobierz
Opis
artykułu
Systemowe metody zarządzania i informatyka w budownictwie / Ewa Serafimowicz, Włodzimierz Serafimowicz, Jerzy Chojnacki.
Włodzimierz Serafimowicz, Jerzy Chojnacki, Ewa Serafimowicz,
Notatki Płockie - 2 (151), 199226-39   Pobierz
Opis
artykułu
Wykorzystanie komputerów personalnych w projektowaniu i zarządzaniu w budownictwie : (konferencja w Brześciu 12-15 września 1992 r.) / Włodzimierz Serafimowicz.
Włodzimierz Serafimowicz,
Notatki Płockie - 3 (152), 199252-57   Pobierz
Opis
artykułu
Ogólnokrajowe konferencje w Płocku nt. gospodarki rynkowej w budownictwie / Włodzimierz Serafimowicz.
Włodzimierz Serafimowicz,
Notatki Płockie - 4 (153), 199242-48   Pobierz
Opis
artykułu
Błędy w procesie inwestycyjno-remontowym płockiego mostu przez Wisłę (1993-1995) / Włodzimierz Serafimowicz, Stanisław Markuszewski, Piotr Stolarski.
Włodzimierz Serafimowicz, Stanisław Markuszewski, Piotr Stolarski,
Notatki Płockie - 1 (174), 199844-53   Pobierz
Opis
artykułu
Wymiana nawierzchni jezdni drogowej płockiego mostu przez Wisłę w pierwszej połowie 1998 r. / Stanisław Markuszewski, Zygmunt Rzewuski, Henryk Lamparski, Włodzimierz Serafimowicz.
Włodzimierz Serafimowicz, Stanisław Markuszewski, Henryk Lamparski, Zygmunt Rzewuski,
Notatki Płockie - 3 (176), 199842-43   Pobierz
Opis
artykułu
TNP i WDDM a płocki węzeł komunikacyjny / Włodzimierz Serafimowicz, Stanisław Markuszewski.
Włodzimierz Serafimowicz, Stanisław Markuszewski,
Notatki Płockie - 1 (178), 199942-49   Pobierz
Opis
artykułu
Obowiązki i prawa inwestora wynikające z prawa budowlanego / Włodzimierz Serafimowicz.
Włodzimierz Serafimowicz,
Notatki Płockie - 2 (179), 199946-51   Pobierz
Opis
artykułu
Systemowe zarządzanie w praktyce PBP 'Petrobudowa' / Włodzimierz Serafimowicz, Waldemar Wyrzykowski.
Włodzimierz Serafimowicz, Waldemar Wyrzykowski,
Notatki Płockie - 2 (187), 200134-37   Pobierz
Opis
artykułu
Minęła dekada działalności Sekcji Systemowych Metod Zarządzania i Informatyki przy TNP / Ewa Serafimowicz, Włodzimierz Serafimowicz.
Włodzimierz Serafimowicz, Ewa Serafimowicz,
Notatki Płockie - 2 (191), 200229-34   Pobierz
Opis
artykułu
"Z dziejów budownictwa w Płocku. Inwestorzy, projektanci, wykonawcy", Włodzimierz Serafimowicz, Bogumił Trębala, Płock 2008 : [recenzja] / Jerzy Stefański.
Jerzy Stefański, Włodzimierz Serafimowicz, Bogumił Trębala,
Notatki Płockie - 4 (217), 200851-52   Pobierz
Opis
artykułuProjekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.