Znaleziono 25 artykułów.

Walka organizacji bojowych Polskiej Partii Socjalistycznej w okręgu płockim w latach 1905-1911 / Michał Sokolnicki.
Michał Sokolnicki,
Notatki Płockie - 2 (171), 199723-29   Pobierz
Opis
artykułu
Żydzi płoccy w okresie średniowiecza / Michał Sokolnicki.
Michał Sokolnicki,
Notatki Płockie - 2 (175), 19983-6   Pobierz
Opis
artykułu
Początki i rozwój działalności płockiej organizacji PPS do 1919 r. : (w stulecie powstania). Cz. I / Michał Sokolnicki.
Michał Sokolnicki,
Notatki Płockie - 1 (182), 200028-33   Pobierz
Opis
artykułu
Początki i rozwój działalności płockiej organizacji PPS do 1919 r. : (w stulecie powstania). Cz. II / Michał Sokolnicki.
Michał Sokolnicki,
Notatki Płockie - 2 (183), 200019-27   Pobierz
Opis
artykułu
Endecja w Płocku do 1919 r. / Michał Sokolnicki.
Michał Sokolnicki,
Notatki Płockie - 4 (185), 20008-17   Pobierz
Opis
artykułu
Z dziejów endecji w Płocku w latach 1919-1939 (cz. I) / Michał Sokolnicki.
Michał Sokolnicki,
Notatki Płockie - 1 (210), 200720-29   Pobierz
Opis
artykułu
Z dziejów endecji w Płocku w latach 1919-1939 (cz. II) / Michał Sokolnicki.
Michał Sokolnicki,
Notatki Płockie - 4 (213), 200728-36   Pobierz
Opis
artykułu
Z dziejów organizacji politycznych w Płocku do roku 1919 r. / Michał Sokolnicki.
Michał Sokolnicki,
Notatki Płockie - 2 (195), 200327-31   Pobierz
Opis
artykułu
Żydzi w życiu politycznym Płocka do 1919 r. / Michał Sokolnicki.
Michał Sokolnicki,
Notatki Płockie - 1 (198), 200422-30   Pobierz
Opis
artykułu
Z dziejów politycznych Płocka w latach 1919-1939 / Michał Sokolnicki.
Michał Sokolnicki,
Notatki Płockie - 2 (199), 200418-23   Pobierz
Opis
artykułu
Mój płocki mały świat / Michał Sokolnicki.
Michał Sokolnicki,
Notatki Płockie - 3 (200), 200445-49   Pobierz
Opis
artykułu
"Piłkarstwo płockie w latach 1912-2005", Zbigniew Pawłowski, Płock 2005 : [recenzja] / Michał Sokolnicki.
Michał Sokolnicki, Zbigniew Pawłowski,
Notatki Płockie - 3 (208), 200654-55   Pobierz
Opis
artykułu
Przejawy antysemityzmu w latach 30 w Płocku / Michał Sokolnicki.
Michał Sokolnicki,
Notatki Płockie - 1 (170), 19977-10   Pobierz
Opis
artykułu
Przejawy antysemityzmu w latach 30 w Płocku : (w świetle akt Urzędu Wojewódzkiego Warszawskiego) / Michał Sokolnicki.
Michał Sokolnicki,
Notatki Płockie - 2 (179), 199934-35   Pobierz
Opis
artykułu
"Duchowieństwo diecezji płockiej w latach 1918-1939", Wojciech Filipowicz, Oberwald-Płock 2003 : [recenzja] / Michał Sokolnicki.
Michał Sokolnicki, Wojciech Filipowicz,
Notatki Płockie - 2 (203), 200551-53   Pobierz
Opis
artykułu
"Wiele lat minęło... (z młodzieńczych wspomnień Płocczanki)", Irena Płoska-Łoś, Płock 2006 : [recenzja] / Michał Sokolnicki.
Michał Sokolnicki, Irena Płoska-Łoś,
Notatki Płockie - 3 (208), 200653   Pobierz
Opis
artykułu
Policja państwowa w Płocku (1919-1939) / Michał Sokolnicki.
Michał Sokolnicki,
Notatki Płockie - 3 (220), 200937-43   Pobierz
Opis
artykułu
Kino w międzywojennym Płocku / Michał Sokolnicki.
Michał Sokolnicki,
Notatki Płockie - 4 (221), 200916-21   Pobierz
Opis
artykułu
Prostytucja w międzywojennym Płocku / Michał Sokolnicki.
Michał Sokolnicki,
Notatki Płockie - 4 (225), 201035-36   Pobierz
Opis
artykułu
Motoryzacja w międzywojennym Płocku / Michał Sokolnicki.
Michał Sokolnicki,
Notatki Płockie - 2 (223), 201029-34   Pobierz
Opis
artykułu
Płocka organizacja Polskiej Partii Socjalistycznej wobec najazdu bolszewickiego w 1920 roku : przyczynek historyczny / Michał Sokolnicki.
Michał Sokolnicki,
Notatki Płockie - 4 (233), 201224-26   Pobierz
Opis
artykułu
Czas wolny mieszkańców międzywojennego Płocka / Michał Sokolnicki.
Michał Sokolnicki,
Notatki Płockie - 4 (237), 201329-37   Pobierz
Opis
artykułu
"Na marginesie swobody. >> Notatki Płockie << (1956-2011) - historia i polityka", Andrzej Kansy, Warszawa 2012 : [recenzja] / Michał Sokolnicki.
Michał Sokolnicki, Andrzej Kansy,
Notatki Płockie - 3 (240), 201455-56   Pobierz
Opis
artykułu
"Kobiety w międzywojennym Płocku", Michał Sokolnicki, Płock 2012 : [recenzja] / Grzegorz Gołębiewski.
Grzegorz Gołębiewski, Michał Sokolnicki,
Notatki Płockie - 3 (244), 201548-49   Pobierz
Opis
artykułu
Schyłek fortuny rodziny Górnickich z Płocka w latach 1918-1939 jako przykład dekoniunktury gospodarczej tego okresu : przyczynek historyczny / Michał Sokolnicki.
Michał Sokolnicki,
Notatki Płockie - 2 (243), 201526-29   Pobierz
Opis
artykułuProjekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.