Znaleziono 14 artykułów.

Komunikat / Mariusz Portalski.
Mariusz Portalski,
Notatki Płockie - 2 (199), 200454   Pobierz
Opis
artykułu
Problemy i opinie bezrobotnych z wyższym wykształceniem w subregionie płockim / Mariusz Portalski, Katarzyna Kęsicka.
Mariusz Portalski, Katarzyna Kęsicka,
Notatki Płockie - 4 (201), 200443-47   Pobierz
Opis
artykułu
Wysokie odznaczenie członka TNP / Mariusz Portalski.
Mariusz Portalski,
Notatki Płockie - 1 (202), 200557   Pobierz
Opis
artykułu
Komunikat Seminarium Doktoranckiego TNP / Mariusz Portalski.
Mariusz Portalski,
Notatki Płockie - 4 (197), 200321   Pobierz
Opis
artykułu
30 lat Seminarium Doktoranckiego w TNP. Pożegnanie profesora Antoniego Rajkiewicza / Mariusz Portalski.
Mariusz Portalski,
Notatki Płockie - 3 (184), 200048-52   Pobierz
Opis
artykułu
Kształcenie ekonomistów w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym Politechniki Warszawskiej w Płocku w latach 1995-2000 / Mariusz Portalski.
Mariusz Portalski,
Notatki Płockie - 4 (185), 200033-37   Pobierz
Opis
artykułu
Blaski i cienie wyższego wykształcenia w opinii nauczycieli regionu płockiego / Mariusz Portalski, Ewa Adasiewicz.
Mariusz Portalski, Ewa Adasiewicz,
Notatki Płockie - 1 (186), 200142-47   Pobierz
Opis
artykułu
Dwusetne posiedzenie Seminarium Doktoranckiego Towarzystwa Naukowego Płockiego / Mariusz Portalski.
Mariusz Portalski,
Notatki Płockie - 3 (188), 200151-52   Pobierz
Opis
artykułu
Migracje zarobkowe - odczyt profesora Antoniego Rajkiewicza / Mariusz Portalski.
Mariusz Portalski,
Notatki Płockie - 4 (193), 200254-55   Pobierz
Opis
artykułu
Edukacja wobec wyzwań cywilizacji informacyjnej / Mariusz Portalski.
Mariusz Portalski,
Notatki Płockie - 1 (198), 200445-49   Pobierz
Opis
artykułu
Eksperymentalna lekcja multimedialna dla dzieci / Dorota Dądzik, Mariusz Portalski.
Mariusz Portalski, Dorota Dądzik,
Notatki Płockie - 2 (203), 200548-50   Pobierz
Opis
artykułu
Eksperyment w płockiej szkole podstawowej przykładem modernizacji kształcenia / Dorota Dądzik, Mariusz Portalski.
Mariusz Portalski, Dorota Dądzik,
Notatki Płockie - 4 (221), 200949-54   Pobierz
Opis
artykułu
Profesor Janusz Zieliński odznaczony przez prezydenta RP / Mariusz Portalski.
Mariusz Portalski,
Notatki Płockie - 2 (227), 201153-54   Pobierz
Opis
artykułu
"Politechnika Warszawska Filia w Płocku i jej 45 lat działalności", Mariusz Portalski, Płock 2011 : [recenzja] / Andrzej Bukowski.
Andrzej Bukowski, Mariusz Portalski,
Notatki Płockie - 1 (234), 201351-57   Pobierz
Opis
artykułuProjekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.