Znaleziono 7 artykułów.

"Grodziska Mazowsza i Podlasia", Leszek Gajewski, Irena Górska, Łucja Okulicz, Ludmiła Paderewska, Jerzy Pyrgała, Wojciech Szymański, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976 : [recenzja] / Henryk Smuda.
Jerzy Pyrgała, Wojciech Szymański, Irena Górska, Henryk Smuda, Leszek Gajewski, Łucja Okulicz, Ludmiła Paderewska,
Rocznik Mazowiecki - 1979331-332   Pobierz
Opis
artykułu
"Szeligi pod płockiem na początku wczesnego średniowiecza. Zespół osadniczy z VI-VII w.", Wojciech Szymański, Wrocław 1967 : [recenzja] / Jerzy Antoniewicz.
Jerzy Antoniewicz, Wojciech Szymański,
Rocznik Mazowiecki - 1969341-348   Pobierz
Opis
artykułu
"Przyczynek do badań nad problematyką grodzisk stożkowatych (Orszymowo i Wilkanowo w pow. płockim)", W. Szymański, "Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", t. XVI, 1968 : [recenzja] / Jerzy Antoniewicz.
Jerzy Antoniewicz, Wojciech Szymański,
Rocznik Mazowiecki - 1970430-433   Pobierz
Opis
artykułu
"Szkice z najdawniejszej przeszłości Mazowsza", pod red. Wojciecha Szymańskiego, Wrocław 1968 : [recenzja] / Jerzy Antoniewicz.
Jerzy Antoniewicz, Wojciech Szymański,
Rocznik Mazowiecki - 1970423-427   Pobierz
Opis
artykułu
Inwentaryzacja grodzisk w powiecie płockim / Wojciech Szymański.
Wojciech Szymański,
Notatki Płockie - 7, 19586-9   Pobierz
Opis
artykułu
Inwentaryzacja grodzisk regionu płockiego / Wojciech Szymański.
Wojciech Szymański,
Notatki Płockie - 1/15, 196021-23   Pobierz
Opis
artykułu
Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych na terenie Mazowsza w roku 1959 przez Pracownię Polskiego Atlasu Archeologicznego IHKM PAN / Irena Górska, Jerzy Pyrgała, Łucja Diulicz, Wojciech Szymański.
Jerzy Pyrgała, Wojciech Szymański, Irena Górska, Łucja Diulicz,
Notatki Płockie - 1/15, 196023-26   Pobierz
Opis
artykułuProjekt zrealizowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.   Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy CITI Handlowy.

Pełne teksty artykułów, o ile nie zaznaczono inaczej, można wykorzystywać w ramach dozwolonego użytku.